Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

De Ruyter als escort voor Russische onderzeeboten

Geplaatst op: 20-8-2017

Den Helder – Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. De Ruyter heeft donderdag de escorte van twee Russische onderzeeboten van de Kilo-klasse afgerond op de Noordzee. De onderzeeboten passeerden Nederland op een Noord-zuid passage.

onderzeeboot Russ. kilo-klasseDe Russische onderzeeboten werden vergezeld door een sleepboot. Tegelijkertijd nam Zr. Ms. De Ruyter een Russisch intellschip waar dat in de tegengestelde richting voer.

De Russische onderzeeboten passeerden Nederland op zo’n 50 mijl uit de kust. Ze werden begeleid door andere NAVO-schepen van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Om de waakzaamheid in de eigen omgeving te benadrukken, voer deze week ook het Nederlandse Luchtverdediging- en Commandofregat Zr. Ms. De Ruyter uit om de boten te escorteren. Hierna gaf de De Ruyter de escorte over aan een Brits marineschip.

Het gebeurt vaker dat Russische eenheden Nederland passeren. Zij varen door de Exclusief Economische Zone (EEZ) – maar buiten de territoriale wateren – van Nederland en mogen daar passeren.

Bron : denhelderactueel.nl


50 overtollige cipiers naar marechaussee Schiphol

Geplaatst op: 20-8-2017

Brigade-generaal Harry van den Brink van de Koninklijke Marechaussee en algemeen directeur Peter Hennephof van de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben een convenant getekend, waarin staat dat vijftig overtollige medewerkers van DJI de marechaussee op Schiphol gaan versterken.

Het is een opmerkelijke ontwikkeling, want recent luidde de Centrale Ondernemingsraad van DJI nog de noodklok over het personeelstekort en de gevolgen die dat heeft voor de veiligheid in de justitiële inrichtingen. Donderdag maakte DJI bovendien nog bekend op zoek te zijn naar maar liefst 200 kandidaten voor diverse functies, zoals complexbeveiligers, detentietoezichthouders, penitentiair inrichtingsmedewerkers en medewerkers arbeid. Daarnaast zijn er diverse functies in de zorg zoals justitieel verpleegkundigen en psychologen. 

Note webredactie SMC: CKMar is Luitenant-Generaal Harry van den Brink

Bron : beveiligingnieuws.nl   


Dagje KMarren met...Daan teamleider BSB

Geplaatst op: 20-8-2017

Bron : KMar


Hennis spreekt Amerikaanse collega Mattis

Geplaatst op: 19-8-2017

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert bracht eerder deze week een bezoek aan het Pentagon in Washington DC. Met haar Amerikaanse collega James Mattis sprak zij over de militaire operaties in  Afghanistan, Irak, Litouwen en Mali. Ook kwamen bondgenootschappelijke verantwoordelijkheden en lasten aan de orde, evenals de situatie in Noord-Korea en Venezuela. 

Hennis ontmoet Mattis aug17Hennis bezocht het Pentagon op uitnodiging van Mattis. "De situatie in de wereld is op z'n zachtst gezegd onzeker. Om onze belangen en waarden te beschermen, dichtbij of ver weg, hebben we elkaar hard nodig", aldus Hennis. "Geen enkel land kan deze enorme opgave alleen het hoofd bieden, ook de VS niet."

Lopende operaties
Mattis sprak waardering uit voor de Nederlandse inzet in Afghanistan, Irak, Litouwen Mali en benadrukte het belang van voortzetting. Nederlandse politieke besluitvorming hierover wordt eind van de zomer verwacht, zo liet Hennis haar collega weten. "Achterover leunen, kunnen we ons niet veroorloven."

Naar verwachting presenteren de Amerikanen binnenkort een herziene Afghanistanstrategie, die bepalend zal zijn voor het vervolg van de Resolute Support Missie. Over de strijd tegen ISIS waren beide ministers het eens, een eensgezind militair optreden van de coalitie is en blijft nodig. Na Mosul verschuift de focus nu naar de resterende ISIS-bolwerken in Irak en de bevrijding van Raqqa. 

Noord Korea
Het bezoek van Hennis viel samen met de gespannen situatie rond Noord-Korea. Het snel en volledig uitvoeren van de sancties, waartoe de VN-Veiligheidsraad eerder besloot, is nu van belang. "Militaire escalatie heeft catastrofale gevolgen, de-escalatie is dus cruciaal", stelde Hennis. Beide ministers maakten duidelijk dat Noord-Korea moet terugkeren naar de onderhandelingstafel en zijn kernwapen- en raketprogramma moet opgeven.

Venezuela
Ook de politieke spanningen en steeds verder verslechterende humanitaire situatie in Venezuela baart grote zorgen. “Het gaat om een buurland van ons Koninkrijk. De regio en met name de Venezolaanse bevolking zijn gebaat bij herstel van de stabiliteit. De weg van onderhandelingen en diplomatieke druk moet worden bewandeld. Ook ten aanzien van Venezuela dienen we het hoofd koel te houden", benadrukte Hennis. 

Lasten en verantwoordelijkheden
Een ander belangrijk onderwerp voor de Amerikanen is een evenrediger verdeling van verantwoordelijkheden en lasten. Hennis gaf haar collega mee dat "de Europese NAVO-landen zich bij herhaling hebben gecommitteerd aan hogere defensie-uitgaven. Dit geldt dus ook voor Nederland." Beide ministers zijn het eens dat het om meer gaat dan alleen geld. "Ook de output van Europese landen moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door de Europese krachten vergaand te bundelen. Dit komt niet alleen de EU, maar ook de NAVO ten goede. Het gaat immers om dezelfde mensen en dezelfde spullen." Hennis informeerde haar collega over verschillende EU-initiatieven, waaronder de gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van capaciteiten. 

'Militair Schengengebied'
Ook op andere terreinen wordt hard gewerkt aan een effectievere militaire inzet. Zo nam Hennis onlangs het initiatief tot een 'militair Schengengebied'. Ook de Verenigde Staten hebben hier belang bij. Militairen en materieel  moeten zich in Europa zeer snel kunnen verplaatsen zonder hinder van grenzen en administratieve procedures. "Als wij van onze strijdkrachten verwachten dat zij snel reageren op de momenten dat het erop aankomt, dan moet dit wel mogelijk zijn."  

Bron : defensie.nl

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2017/08/15/hennis-spreekt-amerikaanse-collega-mattis


Te Paard!

Geplaatst op: 18-8-2017

Dit weekend vindt op het terrein van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg het evenement 'Te Paard!' plaats. Van Mongoolse boogschieters te paard tot geharnaste ridders. Ook het bereden ere-escorte van de Marechaussee zal te zien zijn. 

Gedurende de dag komen ruim 70 paarden in actie. Tijdens dit unieke paardenspektakel ontdek je alles over de rol van paarden in de krijgsmacht van vroeger en nu. Voor meer info en tickets.

Bron : nmm.nl                                            


'Niemand mist vlucht door acties marechaussee'

Geplaatst op: 18-8-2017

'Het kabinet moet aandacht besteden aan personeel, niet alleen aan munitie'

Rotterdam The Hague Airport 2De marechaussee voert actie op de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam. Met de acties proberen ze het vastgelopen cao-overleg vlot te trekken. Volgens Anne-Marie Snels, voorzitter van de militaire vakbond AFMP, zijn er nogal wat dingen mis bij Defensie. 'De tijd van koffiedrinken is voorbij, het personeel wil een goed cao-bod zien.'

Snels zegt namens alle vakbonden te spreken, want ook de andere krijgsmachtonderdelen gaan ook nog actievoeren.

'Er is al vier jaar geen cao bij Defensie; er valt geen zaken te doen met minister Hennis. Het personeel is er dit jaar zelfs in inkomen op achteruitgegaan, er is onvoldoende personeel, dus dat legt een grote verlast valt mee

Aanvankelijk werden vooral voorzichtige acties georganiseerd, maar nu een cao nog altijd niet in zicht is, zullen de acties opgevoerd worden: harder en zichtbaarder. Toch zal de overlast voor de reizigers best meevallen, zegt Snels. 'Iedereen heeft uitermate veel begrip voor de situatie van het Defensiepersoneel en ze gaan daardoor echt niet hun vlucht missen.' De marechaussee gaat in Eindhoven en Rotterdam extra stipt de paspoorten controleren. 'De acties houden pas op als er echt een goede cao ligt. Mijn hoop is nog een beetje gericht op een nieuw kabinet.'werkdruk bij de collega's van Defensie.' Snels somt verder op: 'Er is leegloop, een tekort aan opleidingen, munitie en materieel, waardoor ook de veiligheid van het Defensiepersoneel in gevaar is.' 

Bron : bnr.nl


Andere nieuwsberichten:

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Nieuwsberichten van voor 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!