Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Voorgenomen reductie KMar van 70 vte

Geplaatst op: 1-9-2007

Het Ministerie van Defensie heeft de afgelopen maanden haar begroting voor 2008 opgesteld. In het voorstel worden de te verwachten uitgaven (voor bijvoorbeeld personeel en materieel) opgenomen, evenals de bezuinigingen die nodig zijn om deze uitgaven te dragen. Alle activiteiten moeten financieel afgedekt worden.

Net als de andere krijgsmachtdelen moet ook de Koninklijke Marechaussee bijdragen aan de benodigde maatregelen. De KMar heeft dan ook de opdracht gekregen de komende jaren in totaal 70 vte'n in te leveren.

Voor het doorvoeren van deze reductie in de organisatie heeft CKMar de vrijheid gekregen om zelf aan te geven waar hij vte'n wil weghalen. Hij moet hierover voor 1 september een plan van aanpak opstellen voor de Korpsbeheerder, de Secretaris-Generaal (SG) van Defensie. Onlangs is in het MT KMar gesproken over de uitvoering van deze reductie.
Er is besloten om de operatie zoveel mogelijk te ontzien en de 70 vte'n in eerste instantie bij de staven te zoeken. Het gaat daarbij om de Staf CKMar, StafLOKMar, de districtsstaven en de brigadestaven. De verdeling van de 70 vte over de verschillende eenheden is gebaseerd op de grootte van de betreffende staven. Deze ziet er als volgt uit:  Logo klein

Staf CKMar  22 vte        
LOKKMar   3 vte
District Schiphol  21 vte
District LBE  8 vte
District Noord-Oost 6 vte
District Zuid  5 vte
District West  5 vte

Er zullen in het kader van deze reductie in ieder geval geen gedwongen ontslagen vallen. Uiteraard zal de medezeggenschap in het hele traject worden betrokken. Overigens zal de begroting na Prinsjesdag door het parlement worden behandeld. De begroting - en daarmee de reductie - is dan ook pas definitief wanneer het parlement hierover gedebatteerd en gestemd heeft.

Bron : Markrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Vierde kwartaal 2007

Derde kwartaal 2007

Tweede kwartaal 2007

Eerste kwartaal 2007

Nieuwsberichten vanaf 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!