Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Strengere aanpak crossen in natuurgebieden

Geplaatst op: 24-9-2007

De politie in Nunspeet gaat de komende maanden streng toezicht houden op het illegaal crossen met motoren in de natuurgebieden op de Noordwest-Veluwe. Het toezicht dat al eerder samen met Boa’s (het Groene Netwerk Veluwe) en de Koninklijke Marechaussee werd ingezet zal ook in de toekomst een gezamenlijke inspanning blijven. De politie zal daarbij - zo mogelijk - ook gebruik maken van een politiehelikopter om eventueel een vluchtende crosser te kunnen volgen en aan te houden.

De officier van justitie van het Functioneel Parket in Zwolle, heeft besloten de boetes voor illegaal crossen te verhogen tot € 500,- en dat ook bij een eerste keer, dat de overtreding geconstateerd wordt, de crossmotor in beslag genomen dient te worden.crossen veluwe

De politiechef van Nunspeet, Peter Cnossen, legt uit, dat het illegale crossen een groeiend probleem is. “Met name uit de gebieden rond Nunspeet komen regelmatig klachten binnen van wandelaars en natuurliefhebbers die in de bossen en op de heide geconfronteerd worden met crossmotoren.

Toezichthouders of BOA's(Bijzondere Opsporings Ambtenaar) zien en horen regelmatig illegale crossers in de natuurgebieden en constateren daarbij dat met name het grofwild wordt verstoord in hun leefritme. De dieren komen overdag uit hun dekking, rennen de doorgaande openbare wegen over, waardoor het wegverkeer onnodig in gevaar wordt gebracht. Ook voor fietsers, ruiters en amazones te paard is er naast lawaaioverlast ook een reëel gevaar voor ongevallen, daar hebben we helaas wel een voorbeeld van”, aldus teamchef Cnossen.

Peter Cnossen heeft de problematiek van het crossen aangekaart bij de officier van justitie Sieb Buist. De man die op het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Zwolle, onder meer verantwoordelijk is voor de justitiële vervolging van overtredingen op grond van de Flora- en Faunawet.
Sieb Buist: “Hier op het Functioneel Parket heb ik de aangedragen problemen van de illegale crossers bestudeerd en besproken. Wij zijn  tot de conclusie gekomen dat we de overtreders wanneer ze door de politie zijn bekeurd, in ieder geval gaan vervolgen op grond van de Flora- en Faunawet. Ook bij de eerste keer dat iemand illegaal crost, mag de politie het crossvoertuig in beslag nemen. Vervolgens zullen wij hier op het parket een boete opleggen van minstens € 500,-  en een nadere beslissing over de in beslaggenomen crossmotor nemen.

Mocht iemand voor de tweede keer worden bekeurd (bijvoorbeeld met een andere crossvoertuig), dan is die man of vrouw dat voertuig definitief kwijt. In dat geval zullen wij die bestuurder direct dagvaarden en bij de rechter eisen dat naast een boete het voertuig verbeurd verklaard zal worden. Als de rechter dan akkoord gaat, is de overtreder zijn crossmotor definitief kwijt”.

Bron: Politie Noord- en Oost Gelderland
Foto : KMar


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Vierde kwartaal 2007

Derde kwartaal 2007

Tweede kwartaal 2007

Eerste kwartaal 2007

Nieuwsberichten vanaf 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!