Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Terugblik op Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2007

Geplaatst op: 29-9-2007

Op 28 september 2007 heeft de 8e Veteranendag Koninklijke Marechaussee plaatsgevonden. Naar schatting zo'n 500 veteranen en overige bezoekers waren aanwezig op deze mooie en gedenkwaardige dag op de Koning Willem III kazerne.

* Klik hier voor een foto-impressie van deze Veteranendag *

De ontvangst van de veteranen vond plaats in de Veteranentent op het Square.

vetdag 2007 Klijn
Kol. mr. P.L.J. Klijn

De deelnemers werden warm welkom geheten door kolonel mr P.L.J Klijn, C-DLBE. De KMar Veteranendag heeft voornamelijk tot doel om de veteranen die deel uitmaakten van het Korps Politietroepen, het Korps Militaire Politie en het Korps Koninklijke Marechaussee, elkaar te  laten ontmoeten. Hij wees de aanwezigen op de zware missie die nu plaatsvindt in Afghanistan en sprak van een megaklus in de provincie Uruzgan.

Van het personeel der Koninklijke Marechaussee zijn 105 mannen en vrouwen naar 7 verschillende landen uitgezonden, aldus Klijn.
Hij riep de aanwezigen op om gezamelijk de ervaringen in de uitzendingen te delen en terug te blikken op hetgeen achter ons ligt in de missies.

Klijn besloot zijn inleiding door alle niet-aktieve vrijwilligers te bedanken voor hun inzet om de organisatie van deze dag mede gestalte te geven.

De herdenkingsplechtigheid voor gevallen en overleden veteranen werd ingeleid door Commandant der Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal M. A. Beuving.

vetdag 2007 Beuving
luitenant-generaal M.A. Beuving

Hij memoreerde het gevaar dat verbonden is aan buitenlandse missies en de trauma's waarmee waarmee men kan terugkeren.
Generaal Beuving stond eveneens stil bij de trieste gebeurtenis van de in Afghanistan gesneuvelde militair Tim Hoogland.

De kranslegging werd uitgevoerd door de oorlogsveteraan Arie van Veen en de vredesmissiesveteraan Ben Langedoen.

vetdag 2007 Arie van Veen
Arie van Veen (r) en Ben Langendoen

De plechtigheid werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee.       

vetdag 2006 tkkmar

Naderhand was men nog in de gelegenheid een live-videoverbinding te zien met Marechausseepersoneel in Afghanistan.

Veteranendag KMar 2007 was een geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen maten centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom in saamhorigheid konden ontmoeten.

* Klik hier voor een foto-impressie van deze Veteranendag *

Bron : SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Vierde kwartaal 2007

Derde kwartaal 2007

Tweede kwartaal 2007

Eerste kwartaal 2007

Nieuwsberichten vanaf 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!