Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Terugblik op 46e Reünie Stichting Marechausee Contact

Geplaatst op: 11-10-2007

Op 11 oktober 2007 werd de 46e Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum "De Molen" in Harskamp.

* * * * Klik hier voor een foto-impressie van deze dag * * * *

Bijna 400 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze Reünie bij te wonen.

De voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, brigade-generaal b.d. Jack Vlaming, opende de reünie om 10.40 uur met een korte toespraak.

SMC Reunie 2007 voorzitter
voorzitter Jack Vlaming

Hij heette de speciale genodigden en de deelnemers namens het bestuur van harte welkom. Fijn om te zien dat er zo'n belangstelling is voor dit jaarlijkse evenement. Helaas zijn er enkele trouwe bezoekers door ziekte verhinderd en zijn er ook enkele collegae / vrienden in het laatste jaar overleden. De voorzitter vroeg de aanwezigen staande tijdens een minuut stilte allen te gedenken die ons in het laatste jaar en het verdere verleden zijn ontvallen.

SMC Reunie2007 krans 1
foto: Eric Boom/SMC

Op hetzelfde moment werd te Apeldoorn door de heren Kreling en Helmendach namens de SMC een krans gelegd bij het monument voor de ingang van de KW III kazerne. Na deze plechtigheid vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

SMC Reunie 2007 krans 2
foto: Eric Boom/SMC

Hij memoreerde dat op 24 oktober 1977 te Buren voor notaris J.C. Schattenkerk verschenen de heren: J. de Wit, H.G. Poels, W. de Kok, I.J.P. Keijzer, C. Moerkerken, J. Steffens,
J. Jansen, A.J. van den Kerkhof
en W.H.M. Geertsen. Deze comparanten verklaarden dat op 26 oktober 1975 was besloten een vriendenkring van het Wapen der Koninklijke Marechaussee te stichten. Ter verwezenlijking van dat doel wilden zij een Stichting in het leven roepen met de naam: Stichting Marechaussee Contact.
Onze Stichting is derhalve deze maand 30 jaar oud! Volgend jaar wil het bestuur op gepaste wijze deze mijlpaal vieren, ruim van te voren zullen de begunstigers daaromtrent worden geïnformeerd. De voorzitter sprak zijn dank en erkenning uit in de richting van deze oprichters en was zeer ingenomen met het in de zaal aanwezig zijn van 2 van de oprichters: de heren Keijzer en Poels en met de aanwezigheid van een 10-tal begunstigers met aanmeldingsnummer onder de 250. Met een applaus onderstreepten de aanwezigen de waardering voor betrokkenen.

De Stichting biedt volgens de voorzitter voor velen een platform om elkaar weer te ontmoeten en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ons zo geliefde Wapen. Zeer onlangs hebben we de 6000ste begunstiger mogen verwelkomen, de heer P. Brussen uit Elst. Het aantal nog in ons midden zijnde begunstigers bedraagt thans ongeveer 3500. Sommigen hebben in de loop der jaren om allerlei redenen de contributie opgezegd, verreweg het grootste deel van deze 2500 personen is echter overleden. Haast niet voor te stellen. Velen hebben we nog zo helder op ons netvlies staan!

Er is in deze 30 jaar veel in ons Wapen veranderd. De voorzitter memoreerde daarbij onder andere aan de enorme groei vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw, het opschorten van de dienstplicht, het worden van vierde krijgsmachtdeel en het grote aantal vredesmissies. Al die jaren heeft de SMC u via ons blad op de hoogte kunnen houden van deze ontwikkelingen. Sinds kort hebben we daarvoor ook het medium van onze website. Het blad en de website vullen elkaar goed aan. In Marechaussee Contact wordt relatief gezien meer aandacht aan het verleden besteed, de website kan zich meer richten op het heden. Dankzij dit medium kan veelal al op de dag zelf met tekst en foto’s worden stilgestaan bij een evenement of een in de pers verschenen artikel. Velen hebben de weg naar onze site inmiddels gevonden. De voorzitter sprak zijn erkentelijkheid uit naar de heren Gerard ter Mors en Roel Bouwman en al diegenen die hen bijstaan om dit te kunnen realiseren. Speciaal memoreerde hij daarbij de heer Fred Klijndijk, die tijdens vakantieperiodes van onze webmaster zorgt voor het actueel houden van onze website.

Ter aanvulling op de vorig jaar en in MC gegeven informatie, stond de voorzitter stil bij de huidige stand van zaken met betrekking tot het museum. Er is inmiddels besloten dat er één hoofdvestiging voor de militaire musea komt, de locatie daarvan wordt Soesterberg. Museum klein.jpgDaarnaast zullen er 5 sub-vestigingen bestaan, één daarvan is ons museum te Buren. Defensie heeft schriftelijk CKMAR beloofd, dat er niet getornd zal worden aan de collectie van Van Houten. Aangezien het overgrote deel van de collectie met gelden van Van Houten is aangekocht, lijken de donkere wolken boven ons museum te zijn verdwenen.                                              
In het augustusnummer van MC heeft de voorzitter aangestipt dat wij op zoek zijn naar collegae die ons willen gaan helpen met het mede organiseren van bijeenkomsten en herdenkingen. Alhoewel er al enige reacties zijn ontvangen, heeft het bestuur van de SMC nog geen bindende afspraken kunnen maken. Wij zoeken concreet begunstigers die ons willen helpen met het voor onze Stichting organiseren van (deelname aan): de jaarlijkse nationale 4 mei herdenking te Amsterdam, de jaarlijkse herdenking van het Englandspiel te Den Haag, de jaarlijkse 5 mei viering te Wageningen en de jaarlijkse Veteranendag te Den Haag. Tevens zoeken wij collegae die reünies voor specifieke missiegebieden willen gaan organiseren. Het is dankbaar werk! De voorzitter sprak de wens uit dat deze oproep toch tot positieve reacties zal leiden.
 
Sinds 1 januari 2007 worden de verjaardagskaarten en condoleanceberichten verstuurd door mevrouw Scholte. Naadloos zijn de werkzaamheden door haar overgenomen. Uit de reactie van velen blijkt dat dit door de SMC gemaakte gebaar nog steeds zeer op prijs wordt gesteld. Namens allen sprak de voorzitter ook jegens haar zijn dank uit.
Na het een ieder toewensen van een fijne dag en het uitspreken van een speciaal woord van dank aan de echtparen Gras, Van der Landen en Smit voor het zo voortreffelijk organiseren van deze reünie gaf hij het woord aan de heer Roel Gras.

SMC Reunie 2007 roel gras
voorzitter Reüniecommissie Roel Gras

Na het doen van mededelingen van huishoudelijke aard door Roel Gras kwamen de gesprekken van vroeger weer op gang. Velen hadden zelfs de moeite genomen hun oude fotoalbums mee te nemen om samen met anderen weer eens de herinneringen op te halen.

SMC Reunie 2007 vroeger
toen was het zo dat.........

Voor de aanwezige stands was veel belangstelling. Aanwezig waren o.a. de stands van de SMC, van het Marechaussemuseum, en Fonds Sociale Zorg.

SMC Reunie 2007 museumstand
stand van het Marechausseemuseum

Ondertussen werden op een groot scherm enige KMar wervingsfilms uit de oude doos vertoond.

Na hun nuttigen van een voortreffelijke warme hap en nog wat napraten, liep ook deze 46e Reünie weer ten einde.

* * * * Klik hier voor een foto-impressie van deze dag * * * *

Bron   : SMC
Foto's : Roel Bouwman/SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Vierde kwartaal 2007

Derde kwartaal 2007

Tweede kwartaal 2007

Eerste kwartaal 2007

Nieuwsberichten vanaf 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!