Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Adviesraad: grip op beveiligers Uruzgan ontbreekt

Geplaatst op: 20-12-2007

Nederland heeft nauwelijks greep op het gedrag van particuliere beveiligingsorganisaties in Afghanistan. Daardoor heerst in gevallen van wangedrag een situatie van 'straffeloosheid'. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) vrijdag in een advies in opdracht van het ministerie van Defensie.

De raad adviseert om permanente teams van waarnemers naar crisisgebieden te sturen waar particuliere bedrijven actief zijn. Deze waarnemers kunnen dan een onderzoek instellen naar vermeende strafbare feiten. De teams moeten bestaan uit leden van de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie.

De AIV verbaast zich over het uitblijven van een politieke discussie over de gevolgen van het toenemend gebruik door Nederland van civiele dienstverleners in crisisgebieden. De adviesraad verwijst naar de misstanden met het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Blackwater in Irak. Beveiligers van dat bedrijf hebben volgens de FBI bij een incident op 16 september in Bagdad zeker veertien Iraakse burgers zonder reden beschoten. De veertien overleefden de schietpartij niet.

De AIV benadrukt dat de Nederlandse regering politiek verantwoordelijk is voor het gedrag van ingehuurde private dienstverleners. Een van de problemen is dat potentieel wangedrag in bepaalde gevallen niet bestraft kan worden. Nederland heeft juridisch nauwelijks iets te zeggen over Afghaanse beveiligers die voor de troepen werken. Bovendien zijn de buitenlandse contractanten immuun voor het lokale rechtsstelsel. De AIV noemt deze 'straffeloosheid bij wangedrag' onaanvaardbaar. Nederland moet zijn juridische aansprakelijkheid ruim interpreteren waar onduidelijkheden bestaan, vindt de AIV.

Voorts pleit de AIV voor meer openheid over de inhuur van bedrijven. Nu is de informatievoorziening 'summier en gefragmenteerd'. In brieven aan de Tweede Kamer moet structureel aandacht komen voor private dienstverlening in crisisgebieden. 'Het belang van transparantie overstijgt in dit geval de private belangen van bedrijven. De democratische controle mag niet in gevaar komen.'

Tot slot dringt de AIV aan op het verbreken van contracten met private transportbedrijven die zelf voor hun beveiliging zorgen. Nederland heeft hier geen enkele controle over, terwijl de verantwoordelijkheid wel geldt.

Bron: Elsevier


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Vierde kwartaal 2007

Derde kwartaal 2007

Tweede kwartaal 2007

Eerste kwartaal 2007

Nieuwsberichten vanaf 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!