Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Strakkere regie in veteranenzorg

Geplaatst op: 28-3-2008

De veteranenzorg in Nederland is goed en wordt steeds strakker geregisseerd. Daarnaast vormt een onafhankelijke toetsing, dus buiten Defensie en de uitvoerende partijen om, een goede verbetering.

VeteranenDit concluderen sleutelfiguren van (veteranen)zorginstellingen, belangenorganisaties van veteranen en militairen, van Defensie en uit de wereld van de politiek en de media. Zij waren vorige week bijeen tijdens een conferentie van Stichting Centrum ’45 en Stichting de Basis in Harderwijk. Veteranenzorg staat al enige tijd volop in de belangstelling. Met volle inzet van het ministerie van Defensie en een aantal private partijen is een goed zorgsysteem opgestart, maar er blijven vragen hangen die beantwoord moeten worden. Hoe kunnen we beter omgaan met klachten en ernstige incidenten? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Defensie, en waar begint die vanuit de samenleving?
En hoe kunnen we de positie van veteranen en de veteranenzorg
verder verbeteren, bijvoorbeeld waar het gaat om reïntegratie
in maatschappij en arbeidsproces?
Met het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen - waarin achttien
zorginstelling samenwerken; drie van Defensie en de overige privaat – wordt momenteel een start gemaakt met een gecoördineerde samenwerking, terwijl de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek sinds kort toeziet op de kwaliteit en voortgang daarvan. De sleutelfiguren uit de veteranenzorg, onder wie plaatsvervangend hoofddirecteur Personeel brigadegeneraal Ton van Ede en inspecteur-generaal der krijgsmacht vice-admiraal Michiel van Maanen, zijn van mening dat een duidelijke, heldere regie, met centrale, breed gedragen kwaliteitsdoelen een goede stap voorwaarts is. Daarnaast moet de zorg onafhankelijk getoetst kunnen worden.

Bron: Defensiekrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!