Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Wetenschappelijke raad: veiligheidssituatie vraagt om serieuze Defensie-investeringen

Geplaatst op: 13-5-2017

‘Nederland heeft het qua budgettaire inspanning laten afweten.’ Daarom moeten de uitgaven voor Defensie in vooraf bepaalde stappen naar 2% van het Bruto Nationaal Product in 2024. Dit vindt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) volgens een vandaag gepubliceerd rapport.

Wetenschap. Raad Regeringsbel. WRR

De verslechtering van de internationale veiligheidssituatie vormde de aanleiding voor het adviesrapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen: een strategische visie op het defensiebeleid’. Het veiligheidsbeleid moet hierop worden aangepast en ingericht.

De WRR stelt niet alleen vast dat de dreiging voor Nederland is gegroeid door bijvoorbeeld de komst van vluchtelingen, burgeroorlogen in het Nabije Oosten en Afrika, ISIS en terroristische dreigingen. De raad benadrukt vooral de toenemende samenhang tussen interne en externe veiligheid. Conflicten elders werken in eigen land door zoals, bedreigingen via cyber. Denk aan hacken en verspreiding van desinformatie (fake news).

Geïntegreerde veiligheidsstrategie
Dit vraagt volgens de WRR om een geïntegreerde veiligheidsstrategie. Hierin moeten de huidige Internationale Veiligheidsstrategie en de Strategie Nationale veiligheid worden samengevoegd. In verband hiermee moet er een algemene Raad voor de Veiligheid komen onder voorzitterschap van de minister-president. Een planbureau voor de veiligheid kan deze raad volgens de WRR ondersteunen en de veiligheidsstrategie opstellen.

Volgend kabinet
WRR-lid Ernst Hirsch Ballin overhandigde het rapport aan Minister-president Mark Rutte en minister Jeanine Hennis-Plasschaert. Rutte: “Zoals u zult begrijpen, ligt het voor de hand de kabinetsreactie op dit rapport aan een volgend kabinet over te laten. Het nieuwe kabinet zal zonder meer zijn voordeel kunnen doen met de aanbevelingen van de WRR.” De minister-president zei wel de conclusie te onderschrijven dat het binnenlandse en buitenlandse veiligheidsbeleid met elkaar moeten samenhangen en elkaar moeten versterken.

Krachtig pleidooi
Hennis sloot zich hierbij aan: “Terecht onderstreept de WRR dat een substantiële reactie op de verslechterde veiligheidsomgeving noodzakelijk is. Ook het krachtige pleidooi van de WRR voor een doeltreffend antwoord op de samenhang tussen de veiligheid in Nederland en die in de wereld is herkenbaar. Dat geldt eveneens voor de oproep van de WRR om de Nederlandse defensie-inspanning te verbinden aan bondgenootschappelijke verplichtingen.”

De NAVO en de EU moeten volgens de WRR dus de belangrijkste kaders blijven voor het Defensiebeleid. Ook pleit de raad voor het gericht versterken van de krijgsmacht.

Bron : defensie.nl  


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

19-10-2017 Vrouwen aan roer bij defensie
19-10-2017 Excuses voor uitspraak over ‘doden en verbranden’ van Nederlandse militairen
19-10-2017 Een dagje KMarren met...
18-10-2017 Banenmotor F-35
18-10-2017 Anderhalf miljard is pas het begin van herstel Defensie
18-10-2017 Grensoverschrijdend politieteam (GPT) houdt gesignaleerde Kosovaar aan
17-10-2017 Rijnmond-verslaggever getuige van ontdekking verstekelingen Hoek van Holland
17-10-2017 Trainers Defensie blijven nog in Irak
17-10-2017 Al eerder vielen doden met Bulgaarse mortiergranaat
17-10-2017 Prijs voor scriptie over afschrikking cyberwapens
16-10-2017 Zorgen om Eritrese vrouwen in azc’s
16-10-2017 Hennis niet in nieuw kabinet, keert terug in Kamer
16-10-2017 Benelux-luchtruim geniet warme belangstelling van Russen
16-10-2017 Marechaussee vindt pistool tijdens controle op Rotterdam Airport
15-10-2017 Problemen met heli's die Nederlandse militairen vervoerden in Mali
15-10-2017 Tientallen misbruikmeldingen bij Defensie
14-10-2017 Nederlandse voorwaarden: Sint-Maarten moet instemmen, dan pas geld voor wederopbouw
14-10-2017 60 arrestaties bij mobiele dievenbendes
14-10-2017 Sint Maarten krijgt toch financiële steun van EU na orkaan Irma
13-10-2017 Science for Humanity
13-10-2017 Controle bij Westdorpe: 75 personen en 54 auto's onder de loep
13-10-2017 Bonden en ministerie akkoord over cao bij Defensie
13-10-2017 Militaire gezondheidszorg beraadt zich op de toekomst
12-10-2017 4% meer voor Defensiepersoneel
12-10-2017 Sint Maarten door Irma 10 jaar terug in de tijd geworpen
12-10-2017 Auto en motor in beslag genomen bij grote controle Venlo
11-10-2017 Missies worden groter en langer
11-10-2017 Weekoverzicht Defensieoperaties
11-10-2017 Coalitiepartners willen fors in Defensie investeren
11-10-2017 Braziliaanse fietser op zoek naar pont in Westerscheldetunnel
10-10-2017 Mini-tentoonstelling: toen was koloniaal geluk heel gewoon
09-10-2017 Algemene SMC-reünie Harskamp
09-10-2017 Paardenspektakel vol historie
09-10-2017 Defensie helpt bij zoektocht Anne Faber
09-10-2017 Afsluiting Westerscheldetunnel om fietsende Braziliaan
08-10-2017 Strenge veiligheidsregels passen soms niet bij oorlog
08-10-2017 Grote verkeerscontrole op A4
07-10-2017 Korea-veteranen: Waarom na 67 jaar pas een expositie?
07-10-2017 Veel hemelwater op Veteranendag KMar
06-10-2017 De nieuwe defensieminister Dijkhoff
06-10-2017 Acht personen aangehouden in drugsonderzoek
06-10-2017 Plasterk bezoekt Sint Maarten
05-10-2017 Luitenant-admiraal Bauer aanvaardt commando over krijgsmacht
05-10-2017 Coördinatiecel moet hulp aan Caraïben vergemakkelijken
04-10-2017 Koning brengt werkbezoek aan Koninklijke Marechaussee
04-10-2017 Klaas Dijkhoff nieuwe minister van Defensie
04-10-2017 Rini Monsjou uit Dronten ontvangt het Nieuw-Guinea Herinneringskruis
04-10-2017 Marechaussee bezorgt cliënten Bartiméus bijzondere dag
04-10-2017 14 helikopters van Gilze-Rijen naar Duitsland voor oefening
04-10-2017 Commandant der Strijdkrachten legt functie neer
04-10-2017 Minister Hennis treedt af
04-10-2017 Weekoverzicht Defensieoperaties
03-10-2017 Een dagje KMarren met Bas: coördinator controle Mobiel Toezicht Veiligheid
03-10-2017 Noodhulpvluchten van en naar Sint Maarten niet meer door Defensie
02-10-2017 Aanhouding in Aalten voor bezit van hennep
02-10-2017 Super Invictus Games geen afsluiting
02-10-2017 Aanvullende maatregelen na onderzoeksrapport 'Mortierongeval Mali'
01-10-2017 Eerste militairen terug op Vliegbasis Eindhoven na hulpmissie op Sint Maarten
01-10-2017 Ordehandhaving en -herstel na ‘Irma’

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Nieuwsberichten van voor 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!