Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Marineterrein weer voor Amsterdammer

Geplaatst op: 21-7-2017

Het Marineterrein op Kattenburg wordt ontwikkeld tot een internationale werk- en kennisomgeving.  Er komen ook culturele en maatschappelijke voorzieningen, in- en outdoor sportfaciliteiten en woningen.

Marineterrein Kattenburg jul17

Met het vertrek van bijna alle onderdelen van Defensie halverwege 2018 komt op het Marineterrein 13 hectare vrij. Voor het terrein hebben het Rijk – de huidige eigenaar - , gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum een profiel gemaakt dat beschrijft hoe het terrein ingericht gaat worden. Dit is geen blauwdruk waarin alles is vastgelegd, dus nieuwe inzichten en ontwikkelingen blijven mogelijk.

Eerste ideeën over inrichting
Het Principebesluit Marineterrein, dat nu vastgesteld is door het college van B en W, gaat ervan uit dat de ene helft van het terrein onbebouwd is en de andere helft bebouwd. De openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders op het terrein en de groene Voorwerf zijn voor iedereen toegankelijk. Fietsers en voetgangers kunnen het terrein op, auto’s niet. Een extra fiets- en voetgangersbrug naar Nemo zal de sfeer en de verbinding met de binnenstad versterken.

Werk- en kennisomgeving
Marineterrein Amsterdam wordt de plek waar topinstellingen en internationaal georiënteerde bedrijven van verschillende grootte niet alleen innovaties bedenken, maar ook maken, testen en toepassen. De komende maanden wordt verder onderzoek gedaan naar welk type bedrijven en instellingen het best passen op het Marineterrein. Ook voor omwonenden en andere Amsterdammers wordt het een aantrekkelijke plek in de stad. Culturele en sociaalmaatschappelijke voorzieningen, woningbouw en diverse faciliteiten om binnen en buiten te kunnen sporten en bewegen moeten bijdragen aan ontmoeting en interactie.

Informatie, ractie en vervolg
Het Principebesluit is de start van een maatschappelijke informatie- en reactieronde. Meer informatie kunt u vinden op www.marineterrein.nl/planvorming. Informatiebijeenkomsten zijn gepland van eind augustus tot eind september 2017. Na besluitvorming in de gemeenteraad, naar verwachting in februari 2018, starten gesprekken met belangstellenden voor de huur van gebouwen die per 1 september 2018 vrijkomen na vertrek van Defensie.

Bron : amsterdam.nl

Naschrift SMC
Het marineterrein op Kattenburg roept voor vele (oud-) KMar-leden herinneringen op. Velen hebben daar korte of langere tijd doorgebracht. Zoals leden van de brigade Amsterdam-Haven aan de Oostelijke Handelskade met het omringende havengebied. Het marineterrein gold destijds ook geruime tijd als uitval locatie voor KMar bijstandseenheden. Later werd op dit terrein, tot op heden, het KMar District West gevestigd.


Andere nieuwsberichten:

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Nieuwsberichten van voor 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!