Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

4% meer voor Defensiepersoneel

Geplaatst op: 12-10-2017

Het Defensiepersoneel krijgt onder meer een loonsverhoging van 4%: 2,5% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 en nog 1,5% per 1 januari 2018. Defensie en de 4 vakbonden zijn het vannacht eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. Het onderhandelingsresultaat wordt aan de achterban voorgelegd.

logo Defensie Naast de loonsverhoging biedt het akkoord verbeterde mogelijkheden voor talentontwikkeling. Ook zijn er afspraken gemaakt over de nieuwe diensteinderegeling voor militairen, en komt er voor hen een nieuwe pensioenregeling. Het te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord is geldig tot 1 oktober 2018.

“Het resultaat geeft onze medewerkers duidelijkheid. We kunnen nu weer naar de toekomst kijken”, aldus minister Klaas Dijkhoff. “Dit resultaat heeft mede tot stand kunnen komen dankzij de grote inspanningen van mijn voorgangster, Jeanine Hennis-Plasschaert. Ik ben haar daar dankbaar voor. We hebben nu een pakket met een loonsverhoging van  4%, extra aandacht voor de in- door- en uitstroom, een verruimd overgangsbeleid bij de nieuwe diensteinderegeling en afspraken over een toekomstbestendig pensioen. Met dit pakket aan maatregelen nemen Defensie en de bonden belangrijke stappen voorwaarts.”

Belangrijkste elementen
De belangrijkste elementen uit het onderhandelaarsresultaat zijn:

- Het salaris voor militair en burgerpersoneel wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 verhoogd met 2,5% en per 1 januari 2018 met 1,5%. Naast deze vaste loonsverhoging krijgt het Defensiepersoneel een eenmalige uitkering van 1% in december 2017 en een extra eenmalige uitkering van 0,5% in januari 2018. Ook wordt de eindejaarsuitkering in 2018 structureel met 0,2% verhoogd.

- De overgangsmaatregelen bij de nieuwe diensteinderegeling worden verruimd. Hierdoor kunnen meer militairen een keuze maken tussen de oude en de nieuwe diensteinderegeling.

- Er komt een fiets- en/of PC-regeling met een gezamenlijke waarde van 750 euro.

- Door het huidige personeelstekort wordt er veel van de medewerkers gevraagd. Er komen maatregelen om de instroom en doorstroom van personeel te bevorderen. Om ongewenste uitstroom van militairen in FPS fase 2 tegen te gaan, komt er extra budget voor behoud. Daarnaast komt er extra budget om vrijwillig vertrek uit FPS fase 3 te stimuleren, wat de doorstroom kan bevorderen. 

- Om talentontwikkeling bij militairen te stimuleren, wordt het huidige FPS scholingsbudget verhoogd met 20%. Het budget blijft tevens langer beschikbaar: tot 5 jaar voor het leeftijdsontslag.

- Defensie en de bonden hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de pensioenregeling voor militairen in 2018 aan de veranderde wet- en regelgeving voldoet.  Daarnaast is er afgesproken is dat er uiterlijk op 1 oktober 2018 overeenstemming is over een nieuw specifiek pensioenstelsel voor militairen. Dit nieuwe pensioenstelsel zal per 1 januari 2019 worden ingevoerd en moet zorgen voor een acceptabel pensioen met een acceptabele premie.  

Na raadpleging door de vakbonden van hun achterban kan het resultaat definitief worden bekrachtigd met de handtekening van alle partijen.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

22-10-2017 Missie Mali wordt weer opgestart
21-10-2017 Het is officieel: dit worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen van Rutte III
21-10-2017 Kmarren met: opperwachtmeester Bas Boumans, controle Mobiel Toezicht Veiligheid
21-10-2017 Politie haalt ruim 50.000 euro op tijdens grote controle op Marktplein Apeldoorn
20-10-2017 OM ontving foto van dé Buk-raket
20-10-2017 Weekoverzicht Defensieoperaties
19-10-2017 Vrouwen aan roer bij defensie
19-10-2017 Excuses voor uitspraak over ‘doden en verbranden’ van Nederlandse militairen
19-10-2017 Een dagje KMarren met...
18-10-2017 Banenmotor F-35
18-10-2017 Anderhalf miljard is pas het begin van herstel Defensie
18-10-2017 Grensoverschrijdend politieteam (GPT) houdt gesignaleerde Kosovaar aan
17-10-2017 Rijnmond-verslaggever getuige van ontdekking verstekelingen Hoek van Holland
17-10-2017 Trainers Defensie blijven nog in Irak
17-10-2017 Al eerder vielen doden met Bulgaarse mortiergranaat
17-10-2017 Prijs voor scriptie over afschrikking cyberwapens
16-10-2017 Zorgen om Eritrese vrouwen in azc’s
16-10-2017 Hennis niet in nieuw kabinet, keert terug in Kamer
16-10-2017 Benelux-luchtruim geniet warme belangstelling van Russen
16-10-2017 Marechaussee vindt pistool tijdens controle op Rotterdam Airport
15-10-2017 Problemen met heli's die Nederlandse militairen vervoerden in Mali
15-10-2017 Tientallen misbruikmeldingen bij Defensie
14-10-2017 Nederlandse voorwaarden: Sint-Maarten moet instemmen, dan pas geld voor wederopbouw
14-10-2017 60 arrestaties bij mobiele dievenbendes
14-10-2017 Sint Maarten krijgt toch financiële steun van EU na orkaan Irma
13-10-2017 Science for Humanity
13-10-2017 Controle bij Westdorpe: 75 personen en 54 auto's onder de loep
13-10-2017 Bonden en ministerie akkoord over cao bij Defensie
13-10-2017 Militaire gezondheidszorg beraadt zich op de toekomst
12-10-2017 Sint Maarten door Irma 10 jaar terug in de tijd geworpen
12-10-2017 Auto en motor in beslag genomen bij grote controle Venlo
11-10-2017 Missies worden groter en langer
11-10-2017 Weekoverzicht Defensieoperaties
11-10-2017 Coalitiepartners willen fors in Defensie investeren
11-10-2017 Braziliaanse fietser op zoek naar pont in Westerscheldetunnel
10-10-2017 Mini-tentoonstelling: toen was koloniaal geluk heel gewoon
09-10-2017 Algemene SMC-reünie Harskamp
09-10-2017 Paardenspektakel vol historie
09-10-2017 Defensie helpt bij zoektocht Anne Faber
09-10-2017 Afsluiting Westerscheldetunnel om fietsende Braziliaan
08-10-2017 Strenge veiligheidsregels passen soms niet bij oorlog
08-10-2017 Grote verkeerscontrole op A4
07-10-2017 Korea-veteranen: Waarom na 67 jaar pas een expositie?
07-10-2017 Veel hemelwater op Veteranendag KMar
06-10-2017 De nieuwe defensieminister Dijkhoff
06-10-2017 Acht personen aangehouden in drugsonderzoek
06-10-2017 Plasterk bezoekt Sint Maarten
05-10-2017 Luitenant-admiraal Bauer aanvaardt commando over krijgsmacht
05-10-2017 Coördinatiecel moet hulp aan Caraïben vergemakkelijken
04-10-2017 Koning brengt werkbezoek aan Koninklijke Marechaussee
04-10-2017 Klaas Dijkhoff nieuwe minister van Defensie
04-10-2017 Rini Monsjou uit Dronten ontvangt het Nieuw-Guinea Herinneringskruis
04-10-2017 Marechaussee bezorgt cliënten Bartiméus bijzondere dag
04-10-2017 14 helikopters van Gilze-Rijen naar Duitsland voor oefening
04-10-2017 Commandant der Strijdkrachten legt functie neer
04-10-2017 Minister Hennis treedt af
04-10-2017 Weekoverzicht Defensieoperaties
03-10-2017 Een dagje KMarren met Bas: coördinator controle Mobiel Toezicht Veiligheid
03-10-2017 Noodhulpvluchten van en naar Sint Maarten niet meer door Defensie
02-10-2017 Aanhouding in Aalten voor bezit van hennep
02-10-2017 Super Invictus Games geen afsluiting
02-10-2017 Aanvullende maatregelen na onderzoeksrapport 'Mortierongeval Mali'
01-10-2017 Eerste militairen terug op Vliegbasis Eindhoven na hulpmissie op Sint Maarten
01-10-2017 Ordehandhaving en -herstel na ‘Irma’

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Nieuwsberichten van voor 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!