Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Bestuursmededelingen

Belangrijke mededeling voor onze begunstigers

Geplaatst op: 19-12-2014

Bij de december 2014 editie van 'Marechaussee Contact' heeft u een bijsluiter aangetroffen inzake de gewijzigde procedure betreffende de inning van de begunstigersbijdrage 2015.

Belangrijk is dat SMC u geen acceptgirokaart meer toestuurt. U kunt een betalingsmachtiging afgeven of de bijdrage voor 2015 overmaken via internetbankieren.

Mocht u de mededeling in ons blad niet hebben ontvangen of deze niet meer kunt traceren, dan kunt de mededeling alhier teruglezen en de machtiging eventueel afdrukken.

We wensen u fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond nieuwjaar.

SMC


Jubileumboek KMar 200 jaar

Geplaatst op: 5-12-2014

boek 200 jr kmar

Voor belangstellende niet-SMC-begunstigers hebben we een informatiemap beschikbaar waarin zij kunnen lezen op welke manier zij in aanmerking kunnen komen voor het gratis ontvangen van het boek. 

Deze informatiemap kan per email worden aangevraagd via redactie SMC. In het kort gezegd is het heel simpel, geen begunstiger?

Meldt u dan nu aan voor minstens twee jaar à € 15.-- p/j , waarvoor eenmalig het prachtig boek - A4-formaat, harde kaft, 272 pagina's en ongeveer 190 films (toegankelijk gemaakt door zogenaamde layars) - en onder andere zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact.

 

Overlijden Henk Tervooren

Geplaatst op: 22-9-2014

IN MEMORIAM

 

Het Bestuur van de Stichting Marechaussee Contact heeft met verslagenheid kennisgenomen
dat op 4 september 2014 op 68-jarige leeftijd is overleden 

Henk Tervooren

Op wens van Henk is in besloten kring afscheid van hem genomen.

 De Stichting Marechaussee Contact wenst mevrouw Mariet Tervooren, kinderen, kleinkinderen
en overige familieleden veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.


De rouwkaart opende “Tot de laatste dag had hij de regie”. In deze opening herkennen we de spirit van onze collega Henk Tervooren die op 4 september overleed. Begin dit jaar was longkanker bij Henk geconstateerd. Zijn strijd om de tumor te overwinnen begon, op een manier zoals we die van Henk kennen. Gelijktijdig zette hij zijn werk bij de SMC voort: voor het negende en laatste jaar, zoals hij vorig jaar al aangaf, coördineerde hij het bijeenkrijgen van het KMar/SMC-detachement van postactieven bij de Nederlandse Veteranendag Den Haag. Bij deze laatste klus dwong hij nog meer respect en bewondering af dan die we daarvoor al aan hem toeschreven. Zijn strijd was tevergeefs. We zullen hem missen en wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. De SMC blijft Henk een warm hart toedragen. Moge hij rusten in vrede.

Tervooren bij Vetdag 2013

 Veteranendag 2013: Het was ‘zijn’ detachement. Henk liep in 2013 fier mee.


Benoeming plaatsvervangend CKMar

Geplaatst op: 16-9-2014

Harry van den Brink sep14Brigade-generaal mr. H. (Harry) van den Brink EMPM wordt per 12 september plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee en tegelijkertijd bevorderd tot generaal-majoor.

De functie van plaatsvervangend commandant Koninklijke Marechaussee kwam vacant door het vertrek van generaal-majoor Beentjes naar het ministerie van Financiën als directeur Begrotingszaken/plaatsvervangend directeur-generaal Rijksbegroting.

Van den Brink werkt sinds zijn zeventiende bij de Koninklijke Marechaussee. Hij is zijn carrière onderaan de ladder begonnen, als marechaussee. Verder vervulde hij uiteenlopende leidinggevende functies bij de Marechaussee, Commando Luchtstrijdkrachten en Commando Diensten Centra.

Bron : KMar


Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)

Geplaatst op: 30-6-2014

In het kader van de Raamregeling Reüniefaciliteiten  (Ministerie van Defensie 2010) is in 2013, onder de paraplu van de Stichting Marechaussee Contact,  een reünievereniging opgericht.  

Post-actieve marechaussees en KMar-veteranen zijn lid van deze vereniging. Achtergrond van deze oprichting is dat dit de enige manier is om aanspraak te kunnen maken op formele faciliteiten ten behoeve van het organiseren van een reünie. Voor het overige conformeert RVMC zich volledig aan de doelen die SMC nastreeft. SMC-begunstigers die post-actief dan wel veteraan  van het Wapen zijn, worden verzocht zich aan te melden als lid van de vereniging RVMC, hieraan zijn geen kosten verbonden.

De oprichting van RVMC houdt organistorisch in, dat alle werkzaamheden van de vroegere SMC-commissie reünies, contactdagen en herdenkingen door RVMC, op de gebruikelijke manier, worden uitgevoerd.


Overzicht bestuursmededelingen:

31-5-2014 Overlijden mevrouw Willie Vlaming
19-12-2013 Betaling begunstigerbijdrage 2014
26-11-2013 Koninklijke Onderscheiding SMC-er Wim Jongh
05-9-2013 Overlijden Ies Keijzer
26-4-2013 Koninklijke Onderscheiding SMC-er Willem van der Veer
13-12-2012 Mededeling van de penningmeester
11-9-2012 Nieuwe directeur museum KMar
03-9-2012 Nep-veteraan bij herdenking
09-3-2012 Benoeming genmaj Leijtens tot CKMar
31-12-2011 Begunstigerbijdrage 2012
30-12-2011 Brief voorzitter SMC aan begunstigers
13-8-2011 Hare Majesteit 55 jaar Schutsvrouwe van het Wapen
05-7-2011 Museum KMar in woelig vaarwater
27-5-2011 Oorlogsmonument in Meerkerk (ZH)
30-4-2011 Koninklijke Onderscheiding Teun Veenvliet
15-4-2011 Herinnering betaling begunstigerbijdrage 2011
15-1-2011 KMar nog steeds niet 100% welkom op de Dam
17-12-2010 ‘The Legion of Honor Membership Award’ Arie van Veen
10-12-2010 Betaling Begunstigerbijdrage SMC 2011
01-10-2010 Koninklijke Onderscheiding
10-8-2010 Speculaties nationale politie
03-5-2010 Dragen van onderscheidingen
02-5-2010 Koninklijke Onderscheiding Ben Langendoen
11-4-2010 Bestellen Gedenkboek
29-3-2010 Overlijden A. (Toon) Boer
13-3-2010 SMC Veteranen op Veteranendag
04-3-2010 Overlijden Rens Fillerup
03-3-2010 Boek over vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee
09-2-2010 Koninklijke onderscheiding voor SMC-begunstiger W.D. Dijkman
09-2-2010 Opheffing 'SMC Shop'
30-10-2009 heroverweging besluit 5 mei Wageningen
26-10-2009 Dagorder
11-9-2009 In Memoriam Willem van der Veer
09-9-2009 Boekbespreking
27-3-2009 5 mei Wageningen
19-12-2008 5 mei Wageningen
19-12-2008 Afscheid Harry Peereboom
18-11-2008 Nogmaals: dragen onderscheidingen
03-11-2008 Nogeens Veteranentenue.....
03-11-2008 Doorgeven adreswijzigingen
22-9-2008 POLMARCO
21-9-2008 Afscheid Gerard ter Mors
14-8-2008 Veteranendag voortaan op zaterdag
09-8-2008 Veteranennieuws per e-mail
12-6-2008 Richtlijnen Veteranentenue
18-5-2008 IN MEMORIAM
11-3-2008 Tenue en medailles
20-2-2008 Afscheid Ton de Koning
01-2-2008 Korpsconcert
13-1-2008 Proficiat !
12-1-2008 Benoeming CKMar
28-12-2007 Brief van Roel Gras
09-11-2007 in memoriam
16-8-2007 Herdenking Capitulatie Japan
20-7-2007 SMC foto verzameling
04-4-2007 Dragen van onderscheidingen
31-3-2007 Aan onze begunstigers

Bestuursmededelingen vanaf 2015

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!