Nieuwe organisatie voor politie en brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Gepubliceerd op: 13-6-2009

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ter Horst en staatssecretaris Bijleveld-Schouten  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van minister Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een wetvoorstel voor een nieuwe organisatie van de politie en de brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het is de bedoeling dat de wet gaat gelden vanaf het moment dat deze eilanden als een soort gemeente bij Nederland gaan horen.logo kmar klein

Het voorstel voorziet ook in één meldkamer voor politie, brandweer en ambulancezorg voor de drie eilanden samen. De eilanden bereiden zich momenteel al voor op de beoogde veranderingen. De Nederlandse politie en de brandweerregio Haaglanden ondersteunen de plaatselijke politie en brandweer met een verbetertraject.

De Koninklijke Karechaussee (Kmar) zet zich ook al in op de eilanden. In de toekomst zal de Kmar een rol blijven vervullen. Zo regelt het voorstel ook dat de Kmar permanent politietaken gaat uitvoeren op Saba en Sint Eustatius.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron : rijksoverheid

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief