Diefstal paspoorten omvangrijk in Schengenlanden

Gepubliceerd op: 6-2-2010

Sinds het afschaffen van grenscontroles tussen de Schengenlanden in 1995 zijn uit overheidsgebouwen en diplomatieke posten van de aangesloten Europese landen 341.956 blanco paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers en rijbewijzen gestolen.
 
Dit blijkt uit cijfers die NRC Handelsblad heeft opgevraagd. De blanco documenten zijn van grote waarde voor mensensmokkelaars, illegale migranten, criminelen en terroristen. Zo maakten de terroristen die in 2001 een aanslag pleegden op de Afghaanse commandant Massoud gebruik van gestolen Belgische passen,Afbeelding verwijderd waarmee ze zich als journalisten voordeden. Ook voetballers van buiten Europa gebruikten gestolen documenten.

De cijfers komen van het Korps Landelijke Politiediensten en zijn gebaseerd op de actuele gegevens uit het Schengen Informatie Systeem (SIS). Het SIS is het opsporingsregister voor politionele en justitiële autoriteiten in de 25 Schengenlanden, waaronder Nederland. De omvang van de documentendiefstal is niet eerder publiek gemaakt. De documenten bieden toegang tot het Schengengebied, de paspoortvrije zone in Europa, en kunnen worden gebruikt voor identiteitsfraude.

Op de zwarte markt wordt voor de blanco documenten, afhankelijk van soort en land, 500 tot 11.000 euro betaald. 'De vervolgschade die een land kan lijden, bedraagt minimaal het honderdvoud van de bedragen die voor deze documenten betaald worden', staat in de Rapportage Beveiligingsnormering Kanselarijen. Het rapport is opgesteld door de veiligheidsdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en in 2000 als staatsgeheim geklasseerd. Vooral rond de eeuwwisseling maakten 'misdaadsyndicaten' uit Oost- en Centraal Europa bij tientallen inbraken in Europese ambassades en consulaten blanco documenten buit, aldus het rapport.

Uit zes Nederlandse diplomatieke posten verdwenen tussen 1998 en 2006 1.841 blanco reisdocumenten. Na de inbraken verbeterde BZ de beveiliging. De Algemene Rekenkamer had desondanks in 2005 nog kritiek op het veiligheidsbeleid. Volgens het ministerie zijn de aanbevelingen van de Rekenkamer opgevolgd.

Bron : NRC Handelsblad

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief