Defensie en Kustwacht inniger

Gepubliceerd op: 13-2-2010

De nauwe samenwerking tussen Defensie en de Kustwacht Nederland is illustratief voor het toenemende belang van de nationale taken. Een nieuw convenant, afgelopen week op Schiphol gesloten, bekrachtigt de sterke band.

“Feitelijk verandert er niet veel, maar met deze overeenkomst zijn alle afspraken over de levering en afname van middelen helder in één document vervat”, vertelt generaal-majoor Sander Schnitger, directeur Operationeel Beleid, Behoeftestellingen en Plannen (DOBBP). Samen met de directeur Kustwacht, kapitein-ter-zee Jankees Trimpe Burger, ondertekende hij het convenant.

Schnitger bevestigt dat steeds meer nadruk komt te liggen op het ondersteunen van de civiele autoriteiten, één van de hoofdtaken van Defensie. Die samenwerking wordt steeds concreter. “De militairevliegtuig helicopter kustwacht reddingshelikopter die vorige week op verzoek van het kustwachtcentrum een schaatser van een ijsschots op het Markermeer haalde, is een goed voorbeeld.”

Voor specialistisch personeel of materieel kan de Kustwacht bij verschillende ministeries aankloppen. “Maar door de bij Defensie aanwezige kennis, kunde en middelen komt men vaak hier terecht. Wij hebben ten slotte verstand van varen én vliegen”, aldus Schnitger.

Hoewel de Kustwacht er geen deel van uitmaakt, treedt Defensie wel op als beheerder. Dit departement is naast het inzetbaar houden van allerlei materieel ook verantwoordelijk voor de financiën en de uitvoering van kustwachttaken.

Maritiem georiënteerd
De kustwacht is sterk maritiem georiënteerd. Zo is het Nederlandse kustwachtcentrum gevestigd op het marinecomplex Den Helder. Van hieruit worden de taken voor zeven verschillende ministeries gecoördineerd. Van Search and Rescue (SAR), rampen- en incidentbestrijding tot vaarwegmarkering, politie- en douanetaken op zee, grensbewaking en de controle op de scheepvaart, de visserij en het milieu.

Voor een scala aan opdrachten staat 24 uur per dag een SAR-helikopter, type Lynx, van het Defensie Helikopter Commando gereed op Marine Vliegkamp De Kooy en op Schiphol twee Dornier patrouillevliegtuigen.
Die worden beheerd door Defensie, maar staan onvoorwaardelijk ter beschikking van de directeur Kustwacht.

Voor controletaken op het water stelt Defensie een mijnenbestrijdingsvaartuig beschikbaar. Schnitger: “Het is heel joint allemaal. Zo leveren wij bij controletaken het platform en de kustwacht, een ander ministerie of eventueel de Koninklijke Marechaussee het controleteam. Wij hebben geen opsporingsbevoegdheid.”

Toekomstig optreden
Namens Defensie denkt de DOBBP mee over het toekomstige optreden. De kustwacht moet als spil in een informatienetwerk gaan fungeren. Niet alleen tussen de Koninklijke Marechaussee en de douane, maar bijvoorbeeld ook de recherche. Schnitger: “Zicht krijgen op mensensmokkel wordt steeds belangrijker, net als grensoverschrijdende milieudelicten en terrorisme. Het gaat erom een compleet beeld van de Noordzee te creëren en vervolgens de eventuele daaropvolgende inzet te coördineren. Bij dit zogenoemde Informatie Gestuurd Optreden is een belangrijke rol voor de kustwacht weggelegd.”

Bron : Defensiekrant

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief