Boek over vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee

Gepubliceerd op: 3-3-2010

Een van de oprichters van de Stichting Marechaussee Contact reserve majoor b.d. SMC-begunstiger Harry Poels nam het initiatief om een gedenkboek over een halve eeuw dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee te maken. Vanaf begin januari 2010 controleerde en corrigeerde hij de drukproef van meer dan 300 pagina’s. Een signaal dat het eind van zijn ‘klus’ in zicht komt.

Afbeelding verwijderdHarry Poels (foto) koos ervoor om niet als auteur beschrijvend te werk te gaan, maar meer als een soort verzamelaar de stapel materiaal, die hij na enkele oproepen ontving, te rubriceren en tot een nostalgisch boek samen te voegen. Ook al waren er helaas nog wel tekorten met betrekking tot enkele specifieke onderwerpen.

Zijn belangrijkste motief is kort en krachtig: ‘Ik hoop te bereiken dat vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee wordt vastgelegd om te voorkomen dat dit belangrijke stuk geschiedenis van het Wapen ooit in de vergetelheid raakt’

Meer dan 30.000 jonge mannen hebben hun dienstplicht bij het Wapen vervuld. Vooral voor hen is het boek bedoeld.

De inhoud omvat alle aspecten van de dienstplichtige marechaussee. Harry Poels wijst ook op de mogelijkheden tot het onderhouden van banden met het Wapen, hij noemt de Stichting Marechaussee Contact, het Marechausseemuseum, door o.a. SMC georganiseerde Reünies, deze SMC website en de website marechausseenostalgie.

De reserve majoor b.d. zal het boek binnenkort presenteren, in het volgende nummer van Marechaussee Contact wordt er uitvoerig aandacht aan besteed, inclusief de manier waarop oud-dienstplichtige marechaussees het boek kunnen verkrijgen. Vooral voor hen is het boek immers bedoeld, maar Harry Poels zal er zeker op toezien dat personen en instanties die vanuit hun functie de herinnering aan de dienstplicht bij het Wapen ‘levend’ kunnen houden een exemplaar zullen ontvangen.

De Stichting Marechaussee Contact juicht het verschijnen van dit gedenkboek van harte toe!

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief