Herinneringsmedaille voor Afghanistangangers

Gepubliceerd op: 10-3-2010

Ruim 1900 militairen hebben vandaag de Herinneringsmedaille Vredesoperaties ontvangen voor hun inzet tijdens de ISAF-missie in de Afghaanse provincies Uruzgan en Kandahar. Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm reikte samen met vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen en de Tweede Kamer de decoraties uit.

Voorafgaand aan de uitreiking sprak Van Uhm de eenheden en het thuisfront toe. “Tezamen met andere landen hebben we in Uruzgan ervoor gezorgd dat er een solide basis ligt voor opbouw,” zei hij.
“Een fundament gegoten in Nederlands beton, een fundament dat nog lang zal blijven liggen. Deze Nederlandse militairen hebben daar hun steentje aan bij gedragen en daar mogen we best trots op zijn.”

Gezondheidszorg
Door inzet van de militairen en Afghaanse veiligheidsdiensten heeft Nederland ruimte gekregen om samen met de hulporganisaties te bouwen aan ontwikkeling.  Het is nu mogelijk voor onafhankelijke organisaties om te werken, veel meer dan voorheen, aan de opbouw van scholen, wegen, landbouw en veeteelt.
Voor het eerst is voor de bevolking van Uruzgan basisgezondheidszorg voorhanden. Mannen, vrouwen en kinderen kunnen nu naar een gezondheidscentrum als ze ziek zijn, dat was voorheen niet mogelijk.

Krijgsmachtdelen
Tijdens de uitreiking werd stilgestaan bij de hoogte- en dieptepunten van de gedecoreerde militairen tijdens de missie.  Zij maakten van juli 2009 tot en met februari 2010 deel uit van de Task Force Uruzgan (TFU), de Air Task Force (ATF) en diverse ondersteunende eenheden.

De militairen zijn afkomstig van alle krijgsmachtdelen. De TFU-eenheden zijn voornamelijk militairen uit 13 Gemechaniseerde Brigade in Oirschot. De ATF is samengesteld uit personeel van de vliegbases Gilze-Rijen en Volkel.

Thuisfront
Niet alleen de uitgezonden militairen ontvingen een blijk van waardering en erkenning, ook hun thuisfront.
Van Uhm had ook een dankwoord voor hen: “Uw steun is voor ons van groot belang. Zonder uw steun daalt de motivatie van onze militairen.  Zonder uw doorzettingsvermogen, draait het gezin thuis niet. Ik dank u voor die steun, dat doorzettingsvermogen en begrip voor het werk van deze militairen”.

Als dank voor hun steun tijdens de uitzending kregen de relaties van de militairen een verzilverd roosje. Voor de kinderen was er het speciale kindermedaillon.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief