Positieve uitkomst Schengenevaluatie

Gepubliceerd op: 11-7-2010

In 2009 is een Schengenevaluatie uitgevoerd in Nederland. In juli 2009 heeft een commissie een bezoek gebracht aan de maritieme doorlaatposten Europoort, Hoek van Holland, Umuiden (inclusief Amsterdam havens) en het kustwachtcentrum in Den Helder om de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie te evalueren. In oktober heeft een (andere) commissie een bezoek gebracht aan de luchthavens Schiphol en Eindhoven om de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee te evalueren.

schip Queen of ScandDe evaluatiecommissie heeft tijdens de werkbezoeken gekeken of de regelgeving correct werd toegepast, of de infrastructuur aan de regelgeving voldeed en of het kennisniveau van de individuele medewerkers met betrekking tot deze regelgeving op peil was.

Beide rapporten van de commissies zijn hoofdzakelijk positief van toon. Als 'best practices' (een voorbeeld voor andere EU-landen) zijn specifiek benoemd:

-het gebruik van het Zeevaart Uitbreidbaar Informatie Systeem (ZUIS) door ZHP en KMar (dit systeem wordt gebruikt voor  informatie- en risicogestuurde controles van zeevaart);

-het "Dynamic Passenger Display" door de KMar op Schiphol (hierbij wordt benodigde capaciteit voor de bemensing van de  paspoortbalie afgestemd op de prognose van de verwachte dagelijkse passagierstromen);
-de vreemdelingenpocket die door de KMar jaarlijks wordt samengesteld m.b.t de belangrijkste wet - en regelgeving;
-het aanmeldcentrum van de IND (AC Schiphol).

Verder concludeerde de evaluatiecommissie dat de grenscontroles worden uitgevoerd door professioneel personeel dat gericht en specifiek hiervoor is opgeleid. De commissie prijst de samenwerking tussen depaspoortcontrole - gatecontrole Douane en de KMar op Schiphol, in het bijzonder de gezamenlijke gatecontroles.

Daarnaast prijst men de deskundigheid op het gebied van documentfraude en de talenkennis van ambtenaren belast met grenstoezicht.

Aanbevelingen
Naast de complimenten waren er ook aanbevelingen. Zo is bijvoorbeeld geconstateerd dat de kennis van procedures bij sommige grenswachters niet helemaal up-to-date is.

De commissie vraagt om continue aandacht voor de borging van voldoende kennis van de Schengengrenscode bij ambtenaren belast met het grenstoezicht (dit in verband met de generalistische opleiding en inzet van KMar medewerkers).

Voor demissionair minister Hirsch-Ballin (Justitie) zijn de uitkomsten van de rapporten een felicitatie waard. Tijdens een werkbezoek aan Schiphol in verband met een pilot elektronische grenspassage zei de bewindsman: "Goed grenstoezicht lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zeker niet op een luchthaven als Schiphol, een mainport van grote economische betekenis voor Nederland (jaarlijks ruim 45 miljoen passagiers!). Dit geldt ook voor Rotterdam als één van de grootste havens ter wereld. U kunt trots zijn op dit oordeel van de commissie. Ik ben het in elk geval. Ik feliciteer de Koninklijke Marechaussee en de Zeehavenpolitie dan ook van harte. Dank voor de inzet waarmee u dagelijks zorg draagt voor het grenstoezicht in Nederland."

Bron : KMar magazine

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief