Bonus voor 365 dagen uitzending

Gepubliceerd op: 1-9-2010

Militairen die ten minste 365 dagen aan humanitaire of vredesmissies hebben deelgenomen, ontvangen een uitzendbonus van 1000 euro netto. Minister Eimert van Middelkoop en de centrales van overheidspersoneel zijn het eens geworden over deze structurele uitzendbonus. In oktober zien de eerste 9000 Defensiemedewerkers het bedrag op hun loonstrook terug.

Alle militairen die minimaal 365 dagen op uitzending zijn geweest, hebben eenmalig recht op deze bonus. Voorwaarde is dat de afzonderlijke uitzendingen minimaal 30 dagen aaneengesloten hebben geduurd. De bonus wordt structureel, wat betekent dat militairen die in de toekomst aan de eisen voldoen, deze ook ontvangen.

Structureel
In 2008 nam de Tweede Kamer de motie Knops/Eijsink aan, waarin de regering werd verzocht een bonus van €1000 netto uit te keren aan alle actief dienende militairen die voor de duur van ten minste 12 maanden uitgezonden zijn geweest. Deze week bereikten Defensie en de vakbonden overeenkomst over de voorwaarden.

Bron : Min. van Defensie

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief