Defensie.nl gedeeltelijk over naar Rijksoverheid.nl

Gepubliceerd op: 16-12-2010

Een deel van de informatie die het ministerie van Defensie via internet aanbiedt, is gisteren verhuisd van Defensie.nl naar Rijksoverheid.nl. De overgang heeft met name betrekking op politieke en ambtelijke gegevens, zoals kamerstukken, besluiten op Wob-verzoeken en beleidsonderwerpen. Ook de informatie over en van de minister is vanaf nu op Rijksoverheid.nl te vinden.

Informatie over de taken, de organisatie en het optreden van de krijgsmacht(delen) blijft beschikbaar op Defensie.nl. Ook al het nieuws van en over Defensie wordt op Defensie.nl gepubliceerd. Een selectie van deze berichten wordt vanaf overmorgen echter ook via Rijksoverheid.nl worden aangeboden.

Lees meer > > > >

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief