KMar nog steeds niet 100% welkom op de Dam

Gepubliceerd op: 14-1-2011

logo 4 en 5 meiOnlangs heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei in zijn Beleidsplan 2011 – 2015 bekendgemaakt dat de Koninklijke Marechaussee als vierde krijgsmachtsonderdeel met ingang van 2011 bij de Nationale herdenkingen deel uitmaakt van de erecouloir op de Dam.

De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is blij met dit besluit, ziet dit besluit als een eerste stap naar het op dezelfde wijze als Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht toekennen van een plaats om de (oorlogs)slachtoffers van dat krijgsmachtdeel officieel nationaal te herdenken.

Nadat het Wapen in 1998 vierde krijgsmachtdeel was geworden, werd de Koninklijke Marechaussee (KMar) in die hoedanigheid bij de plechtigheid op de Dam geweerd. Die opstelling wordt door velen in onze achterban (en met name bij de nabestaanden) als uitermate kwetsend ervaren. Met dit besluit van het Nationaal Comité wordt iets aan hun en onze grieven gedaan. Wij zijn daar blij mee. Pas als de KMar op gelijke wijze als KM, KL en Klu met een detachement aan deze herdenking mag deelnemen, wordt recht gedaan aan onze collegae die zich voor onze vrijheid, maar ook te Indië en tijdens vredesmissies hebben ingezet en daarbij hun leven hebben gelaten.

De voorzichtige maar overigens zeer positieve stap van het Nationaal Comité komt voort uit het standpunt dat sommigen vinden dat het Wapen in de oorlog ‘fout’ is geweest. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat in de tweede helft van 1940  de toen ‘Marechaussee’ (zonder het predicaat  ‘Koninklijke’) in zeer korte tijd is uitgebreid van ongeveer 1000 (de sterkte in juni 1940) naar ruim 6000 personen. Vele nieuwkomers waren afkomstig uit de opgeheven krijgsmacht en de opgeheven onderdelen van de politie. De leiding berustte toen in eerste instantie nog bij de eigen 18 officieren. In de periode tot 1942 werden deze grotendeels vervangen door officieren die sympathiseerden met de bezetter: onze eigen officieren waren of ontslagen of zaten in krijgsgevangenschap. Kun je met die enorme uitbreiding door derden nog wel spreken over het Wapen?

Veel is al over deze periode geschreven, onder andere in enkele door het Marechausseemuseum uitgegeven museumbrochures en in het boek “De zwarte politie 1940-1945’. Ook in ons blad Marechaussee Contact hebben we in artikelen aandacht aan die jaren besteed. Daarbij zijn er ondermeer artikelen geschreven over onze collegae die hebben deelgenomen aan het Englandspiel en aan het verzet (bijvoorbeeld lkol Versteegh die als Chef Staf van de OD een leidende rol vervulde, de ‘pilotenlijn’ en de groep Grootegast). De zwarte periode in onze geschiedenis is ook niet verdoezeld. Luitenant-generaal mr. D. van Putten, Commandant Koninklijke Marechaussee, heeft daar tijdens zijn op 28 april vorig jaar te Westerbork uitgesproken rede, nadrukkelijk aandacht aan besteed. De toespraak van generaal Van Putten hebben wij onverkort op onze website gepubliceerd.

Ik hoop dan ook vurig dat het Nationaal Comité binnenkort alsnog zal besluiten dat de KMar niet alleen in de erecouloir maar ook met een detachement aan de herdenking 2011 mag deelnemen.

Jack Vlaming
Brigade-generaal der KMar bd.
Voorzitter SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief