Nederland verlengt bijdrage VN-missie

Gepubliceerd op: 6-3-2011

De Ministerraad heeft besloten de deelname aan de huidige vredesmissie van de Verenigde Naties in Soedan met maximaal zes maanden te verlengen. De twaalf militaire waarnemers, vijftien politietrainers - waarvan elf van de Koninklijke Marechaussee en vier van de civiele politie - en enkele staffunctionarissen blijven tot uiterlijk half oktober van dit jaar in Soedan.

Nederland levert sinds april 2006 een bijdrage aan de VN-missie die in maart 2005 van start ging. De hoofdtaak van de United Nations Mission in Sudan (UNMIS) is toezicht houden op de naleving van het vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Soedan. In het land heeft tientallen jaren een burgeroorlog gewoed. UNMIS leverde de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in Soedan. In januari gaf de missie ook logistieke ondersteuning bij de organisatie van het zelfbeschikkingsreferendum in Zuid-Soedan.

Verlenging
De militaire waarnemers werken in kleine teams met vertegenwoordigers van de voormalige strijdende partijen. Ze voeren gesprekken met alle betrokken partijen, doen hun waarnemingen en rapporteren aan de Verenigde Naties. Ze verrichten hun taken onbewapend. De politietrainers spelen een belangrijke rol in de training van Soedanese politie en het reorganiseren van politiediensten.

Het huidige mandaat van UNMIS loopt 30 april 2011 af. Een paar weken daarvoor stemt de Veiligheidsraad van de VN zeer waarschijnlijk in met een verlenging van dit mandaat tot en met de afloop van het vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Soedan op 9 juli 2011. Het kabinet vindt ook in deze laatste fase van de missie blijvende steun van de internationale gemeenschap aan UNMIS noodzakelijk voor vrede en stabiliteit in Soedan.

Bron : Min. van Defensie

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief