Groennetwerk, Politie en KMar controleren milieuwetten

Gepubliceerd op: 10-4-2011

Afgelopen zaterdag 9 april, hebben het Groennetwerk Apeldoorn en het Groennetwerk Noord Veluwe, (gebiedsdelen van de Stichting Groennetwerk) in samenwerking met de politie en de Koninklijke Marechaussee, in de buitengebieden van de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Brummen en in het buitengebied van de hele Noord Veluwe een zogenaamde “Milieu-handhavingdag” gehouden.

Tegen 38 personen werd proces-verbaal opgemaakt, onder andere voor het illegale kappen van eenAfbeelding verwijderd houtwal, overtredingen van de Visserijwet, waaronder het vissen met levend aas, het verbranden en dumpen van afval zowel door particulieren als door bedrijven en overtredingen van de Wegenverkeerswet, zoals het rijden met een motorvoertuig in gebieden waarin dit niet is toegestaan.

Van alle personen bij de diverse activiteiten werden gecontroleerd, kregen er 22 een waarschuwing, variërend voor het vissen zonder een vispas tot het blokkeren van een inrit in natuurgebieden, met het oog op brandweer en andere hulpverleners.

De nadruk bij de controles lag o.a. op het illegaal kappen van bomen en afbranden van slootwallen. Op deze speerpunten werden met name gecontroleerd vanwege de inmiddels aanwezige vogelnesten of andere jonge dieren.

Vangkooi
Tegen één persoon werd proces-verbaal opgemaakt i.v.m. een overtreding van de Flora- en faunawet voor het gebruiken van een niet toegestane vangkooi en bij een persoon werd een roofvogel (sperwer) weggehaald die daar niet hoorde te zitten. Op een andere locatie werd een vermoedelijk vergiftigde sperwer aangetroffen.

Naar de vermoedelijk vergiftigde sperwer, het kappen van een houtwal, het illegaal storten van een hoeveelheid afval , het vernielen van een complete picknickset en het afbranden van een rietkraag moet nog ander onderzoek worden ingesteld.

Bron : politie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief