Terreinbeheerders worden buitengewoon opsporingsambtenaar

Gepubliceerd op: 2-5-2011

Vijf terreinbeheerders van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) zijn vandaag op het Artillerie Schietkamp in ’t Harde beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Door de BOA-status zijn de medewerkers beter in staat de natuurwetgeving op Defensieterreinen te handhaven.

BOA embleemDe meeste militaire oefenterreinen zijn opengesteld voor publiek. De openstelling is positief, maar kent ook een keerzijde. Door grotere aantallen recreatieve bezoekers neemt ook het aantal ongewenste situaties toe, zoals het betreden van onveilig terrein, kamperen in bos en heide en uitgraven van beschermde planten.

Terreinbeheerders met een BOA-status zijn bevoegd om in te grijpen en indien nodig te bekeuren. De BOA’s zijn te herkennen aan een groene jagersjas met een afbeelding van een BOA-hand. Ook beschikken ze over een herkenbare groene terreinauto.

Regionale groene netwerk
Het grote voordeel van de BOA-status is, deel uit te maken van het ‘regionale groene netwerk’. Hierin wisselen terreinbeheerders onderling kennis en ervaring uit en pakken zij gezamenlijk en doelgericht problemen op die gebiedsoverschrijdend zijn.

Aanleiding
De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de handhaving van wet- en regelgeving op Defensieterreinen. Door verschuiving in prioriteit en strengere eisen die de vernieuwde Flora- en Faunawet stelt, kwam een effectieve handhaving van de natuurwetgeving door de Koninklijke Marechaussee in het gedrang.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief