Campagne Agressie en Geweld

Gepubliceerd op: 27-6-2011

De campagne Agressie en Geweld tegen marechausseemedewerkers is onlangs van start gegaan. De marechaussee vindt agressie en geweld tegen haar mensen onacceptabel. In het protocol Agressie en Geweld staat omschreven hoe wordt omgegaan met agressie en geweld tegen KMar medewerkers.agressie en geweld

Het is van belang dat iedereen binnen de marechaussee weet wat er moet gebeuren wanneer je te maken krijgt met agressie en geweld. Dit kan namelijk behoorlijk aangrijpend zijn en gevolgen hebben voor jezelf, het plezier in je werk of voor je privéleven.

Wat je precies moet doen als slachtoffer of als leidinggevende van het slachtoffer, staat beschreven in het protocol.

Ieder district heeft een aanspreekpunt voor Agressie en Geweld. Deze persoon coördineert, ondersteunt en begeleidt de medewerker verder naar relevante instanties.

De aanspreekpunten zijn inmiddels gestart met informatiesessies op elke brigade om zo alle medewerkers te informeren.

Bron : KMar magazine

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief