Oefening op de vliegbasis

Gepubliceerd op: 16-10-2011

De Veiligheidregio Midden- en West-Brabant houdt maandag een multidisciplinaire oefening. Daarbij wordt samengewerkt tussen de gemeente Woensdrecht, de vliegbasis Woensdrecht, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Koninklijke Marechaussee.

Deze oefening wordt georganiseerd in het kader van de wettelijke oefenverplichting zoals beschreven staat in de Wet Veiligheidsregio's. Deze schrijft voor dat het rampenbestrijdingsplan Vliegbasis Woensdrecht 'met gepaste tussenpozen' beoefend dient te worden, zowel op operationeel als stafniveau.

Een rampenbestrijdingsplan is een uitwerking van een rampenplan. Een rampenplan beschrijft de procedures bij rampen in het algemeen, terwijl een rampenbestrijdingsplan zich op detailniveau richt op een specifieke ramp of locatie.

Op een militair terrein zoals de vliegbasis gelden andere regels dan daarbuiten. Het rampenbestrijdingsplan schept duidelijkheid over wie in geval van nood verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de ontruiming van het terrein, zodat daar bij een ramp geen twijfel over kan bestaan.

Born : bndestem.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief