MFO Reünie

Gepubliceerd op: 4-6-2012

Dit jaar zal voor de eerste keer een reünie worden gehouden van KMar-personeel dat dienst heeft gedaan bij de Multinational Force and Observers (MFO) in de Sinaï-woestijn in Egypte op de grens met Israël.

Afbeelding verwijderdDe KMar leverde vrouwen en mannen voor de Force Military Police Unit (FMPU). De Identiteitsgroep Steenrode Baretten (Bond van Wapenbroeders) organiseert jaarlijks een reünie van het voormalig MFO-personeel waarbij ook (oud)-KMar personeel aanwezig is. 'Waarom geen eigen reünie?' was een vaak gehoorde vraag. Na onderzoek bleek er behoefte te bestaan voor een 'eigen' reünie, met het resultaat dat 103 KMar-leden aangaven een reünie op prijs te stellen.

Op grond hiervan werd besloten een reünie te organiseren, waarbij ook de partners welkom zijn en wel op zaterdag 17 november 2012 op het LOKKMAR (OCKMar) in Apeldoorn.

Noteert u alvast deze datum in uw agenda! Te zijner tijd komen we uitvoerig terug op deze reünie, zoals tijdstip, wijze van aanmelden, kosten.


Artikel in MC
Met zekere regelmaat besteedt Marechaussee Contact (MC) aandacht aan missies die door de KMar wereldwijd worden of werden uitgevoerd. En aan Nederlands-lndië, Korea en Nieuw Guinea wordt zelfs in elke uitgave een vaste rubriek gewijd. In de naoorlogse geschiedenis van de KMar is er voor het eerst sprake van missies in de jaren veertig en vijftig, waarna pas rond 1980 weer marechaussees worden uitgezonden en wel met toenemende frequentie en omvang, bijvoorbeeld naar Libanon, Sinaï, het voormalig Joegoslavië en tot op de dag van vandaag naar Afghanistan en enkele Afrikaanse landen.

In Marechaussee Contact, editie februari 2012, is een artikel aan dit onderwerp gewijd. U kunt dit artikel in zijn geheel lezen in de bijlage.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief