Noodpaspoort kinderen slechts in bijzondere gevallen (video)

Gepubliceerd op: 22-6-2012

Ouders/voogden die geen gehoor hebben gegeven aan de oproep om voor hun bijgeschreven kinderen ruim op tijd een eigen reisdocument aan te vragen, kunnen geen beroep doen op de Koninklijke Marechaussee om voor hun kind een noodpaspoort aan te vragen.

Afbeelding verwijderdEr wordt alleen een uitzondering gemaakt als het betreffende kind om humanitaire redenen plotseling moet reizen, bijvoorbeeld vanwege het ondergaan van een medische behandeling of voor het bijwonen van een begrafenis van een familielid.
 
Per 26 juni 2012 is de geldigheid van bijgeschreven kinderen in het paspoort van ouder of voogd vervallen. In maart en april 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de ouders/voogden van alle bijgeschreven kinderen tweemaal per brief gewezen op het vervallen van de geldigheid en hen uitgenodigd voor 1 mei 2012 een reisdocument aan te vragen voor hun kinderen. Alle reisdocumenten die voor 1 mei 2012 zijn aangevraagd, konden ruim voor het begin van de zomervakantie worden opgehaald.
 
De Koninklijke Marechaussee verstrekt alleen in uitzonderlijke gevallen een noodpaspoort, namelijk wanneer een burger niet in staat was om tijdig een paspoort of identiteitskaart te verkrijgen. In het geval van bijgeschreven kinderen is die gelegenheid er wel geweest, onder meer door gevolg te geven aan de twee genoemde brieven van de minister van BZK. De Koninklijke Marechaussee zal dus geen noodpaspoorten verstrekken aan bijgeschreven kinderen, tenzij om humanitaire redenen.

Bron : KMar


Video : schiphol tv

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief