Wapendag 2012; Marechaussee 198 jaar!

Gepubliceerd op: 30-10-2012

De Koninklijke Marechaussee vierde op vrijdag 26 oktober in Apeldoorn haar 198e Wapendag. Topbestuurders van diverse ketenpartners gaven daar hun visie op de Ontwikkelagenda.
 
Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens vertelde in zijn jaarrede over een turbulent jaar waarin veel is bereikt: "De operatie draaide volop door en veel initiatieven uit de Ontwikkelagenda beginnen vaste vormen aan te nemen. We zijn echter nog lang niet klaar." Hij noemde het personeelsbeleid en leiderschap als belangrijke aandachtspunten: "Die moeten daadkracht en flexibiliteit mogelijk maken, niet beperken."

De blik van buiten
Het thema van de middagpresentaties was "de blik van buiten". Diverse ketenpartners gaven hun visie op deAfbeelding verwijderd Ontwikkelagenda. CKMar nodigde ze uit om openhartig te zijn: "Ik heb vandaag onze belangrijkste partners uitgenodigd om ons een spiegel voor te houden. Ik heb niet gevraagd om complimentjes. Wij willen iets van ze leren."

Secretaris-generaal Demmink van het Ministerie van Veiligheid en Justitie noemde de Koninklijke Marechaussee "actiegericht, actiebereid en van grote toegevoegde waarde." Hij zei over de plannen in de Ontwikkelagenda: "De Koninklijke Marechaussee is klaar voor de uitdagingen van de komende jaren, u bent goed geprepareerd."

Innovatie
Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid Erik Akerboom onderstreepte het belang van innovatie binnen het speerpunt Bewaken & Beveiligen: "het is onze plicht om grote incidenten vóór te blijven." Hij gaf aan dat de Koninklijke Marechaussee zich in de loop der jaren enorm heeft ontwikkeld: "De Koninklijke Marechaussee blijft vitaal en een organisatie om trots op te zijn."
 
Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif zei over Internationale en Militaire Politietaken: "Je kunt geen land opbouwen zonder de Marechaussee." Hij benadrukte het belang van samenwerking, ook in Nederland: "We moeten veel meer samen doen." 

Antipiraterij
Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom noemde de samenwerking tussen marinemensen en marechaussees zoals die nu in Afghanistan is voorbeeldig voor te toekomst: "De norm is gezet." Ook vertelde hij over de actuele samenwerking tussen de Marine en Marechaussee bij anti-piraterijmissies.

Algemeen Directeur van de Douane Willy Rovers vertelde dat de Douane en Koninklijke Marechaussee elkaar vanuit hun eigen expertise goed aanvullen in de Grenspolitietaak. Hij vertelde over het belang van informatiegestuurd optreden en het belang van informatie uitwisselen: "Ik ben trots op de Douane, u kunt trots zijn op de Koninklijke Marechaussee. Ik heb echter nog liever dat Nederland trots is op hoe we onze taken samen invullen." Samen doen.

De dag werd afgesloten met een paneldiscussie. CKMar vatte de bijdragen van alle sprekers samen: "De belangrijkste boodschap is samenwerking. We moeten het de komende jaren samen doen. Ik hoor als advies dat we ons moeten houden bij onze kern: stá waar het erop aankomt en gá waar het erop aankomt."

Wapendag ver van huis
 'Bestemd om de orde te handhaven, de uitvoering der wetten ter verzekeren en te waken voor de veiligheid der grenzen en grote wegen'; 198 jaar na de oprichting van het Corps de Maréchaussée is deze mijlpaal ook in Afghanistan herdacht. Ver van huis vierden Emiel, Alex, Johan, Steven en Thea te midden van vele landmacht- marine en luchtmachtcollega's met koffie en appeltaart de verjaardag van de Marechaussee. Binnen het Contco, National Support Element en het Regional Command North werkt een kleine groep Marechaussees in Masar-e Sharif.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief