Frontex en de KMar

Gepubliceerd op: 25-1-2013

De Europese ministerraad richtte in oktober 2004 het Europees Agentschap Frontex op. De naam is afgeleid van het Franse frontière extérieures (buitengrenzen).

Afbeelding verwijderdDe belangrijkste taak van Frontex is het gezamenlijk versterken van de grenscontroles aan de buitengrenzen van de EU om illegale migratie tegen te gaan. Frontex coördineert daarom gezamenlijke internationale operaties met de lidstaten op het land, ter zee en in de lucht.

CKMar is namens Nederland permanent lid van de Management Board, (het hoogste besluitvormende orgaan binnen Frontex). Drie KMar-collega’s werken in het hoofdkwartier van Frontex in Warschau. De Nederlandse inzet voor Frontex bestaat niet alleen uit de KMar. Ook collega’s van onder andere de politie, zeehavenpolitie, de Dienst Terugkeer en Vertrek van de Immigratie en Naturalisatie Dienst en de directie Migratie Beleid van het ministerie Veiligheid en Justitie kunnen voor operaties worden ingezet.

De KMar heeft een permanente pool van ongeveer 120 collega’s ‘geoormerkt’ om voor operaties te worden ingezet. De inzet varieert onder andere van grensbewakers, debriefers, vertalers en hondengeleiders. De KMar kijkt op de uitvraag van Frontex wat een lidstaat nodig heeft en op welke wijze het daar invulling aan kan geven. Het cv van de KMar is door de jaren heen goed gevuld met Frontex-operaties. Zogenaamde guest officers zijn ingezet aan de zuidkust van Spanje, in het grensgebied van Griekenland en Turkije en voor de Italiaanse kust.

Nederlandse voertuigen, Rhibs en kustwachtvliegtuigen ondersteunden die bijdragen. Maar behalve de inzet in de lucht, op het land of op het water draagt de KMar ook bij op het opleidingsgebied. Het Border Security Training Centre van het LOKKMar is een volwaardige Partnership Academy en leidt buitenlandse grensbewakers op.

Bron : KMar magazine

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief