Eerste WETS-overbrenging

Gepubliceerd op: 24-2-2013

De eerste veroordeelde Nederlander is in het kader van de 'Wet wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke Sancties' (WETS) vanuit Groot-Brittannië naar Luchthaven Schiphol gebracht om haar straf in Nederland uit te zitten.

Afbeelding verwijderdMedewerkers van de brigade Vreemdelingenzaken, afdeling Begeleidingen, hebben de vrouw overgenomen van de Britse autoriteiten en vervolgens overdragen aan de Dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie voor plaatsing in een penitentiaire inrichting.

De WETS zorgt ervoor dat EU-onderdanen die in een ander EU-land zijn veroordeeld, hun (taak)straf of andere sancties in eigen land moeten kunnen ondergaan. Het doel hiervan is om een terugkeer in de maatschappij na afloop van de straf te vergemakkelijken.

De WETS vervangt de al bestaande WOTS (Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen) voor landen binnen de Europese Unie. De Koninklijke Marechaussee heeft binnen de WETS als taak het wegbrengen en overdragen van in Nederland veroordeelde EU-onderdanen naar andere EU-landen en het 'aannemen' van in een ander EU-land veroordeelde Nederlanders.

Bron : KMar magazine

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief