Koning houdt hechte band met krijgsmacht

Gepubliceerd op: 16-3-2013

Met het aanvaarden van de troon op 30 april neemt de Prins van Oranje afstand van zijn actieve militaire status. Als eerste koning sinds 1849 die als militair diende, blijft hij zijn trots voor Defensie in woord, daad en ceremonieel onverminderd tonen.

De Prins van Oranje is nu nog commandeur bij de Koninklijke Marine en heeft een overeenkomstige generaalsrang bij de andere krijgsmachtdelen. Als Staatshoofd kan de Koning echter geen actieve militaire functie meer vervullen. Voor zijn inhuldiging als Koning der Nederlanden wordt hem op verzoek eervol ontslag verleend.

Uniform
Vanwege zijn hechte band met de krijgsmacht draagt de Koning wel zijn uniform bij bijzondere ceremoniële gelegenheden. De rangonderscheidingstekens hierop zijn dan vervangen door een Koninklijk distinctief.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief