Uitgeprocedeerd

Gepubliceerd op: 24-3-2013

Gisteren is op Ned. 2 om 20.20u bij de NCRV de telefilm Exit vertoond. De film toont het verzet van vijf uitgeprocedeerde asielzoekers tegen hun uitzetting in 2004.

Een regievoerder van de IND wordt gevolgd in zijn steeds verbetener wordende pogingen de uitzetting toch door te laten gaan. De Marechaussee speelt een minder prominente rol, maar wordt wel als uitzetorganisatie in beeld gebracht.

Bij 'Uitzending gemist' kunt u de film alsnog bekijken. De redactie heeft zelf door omstandigheden nog niet goed naar de film kunnen kijken en onthoudt zich vooralsnog dan ook van gedetailleerd commentaar. Wel viel op dat veel politiecollega's in beeld waren, deze hebben normaal gesproken bij dergelijke operaties geen enkele rol. Het uitzetten van vreemdelingen leidt regelmatig tot heftige emoties.

De collega's van de KMar worden hier terdege op voorbereid. Geweld zoals in deze film naar voren komt is daarbij absoluut uit den boze. De schrijnende omstandigheden die zich bij het uitvoeren van deze taak voordoen, worden in deze film wel heel manifest naar voren gebracht. Bij dit alles moet men zich realiseren dat in ons land een zeer zorgvuldige en vaak langdurige rechtsgang uiteindelijk tot een uitzetting leidt. Aan de collega's van de KMar de taak de uitzetting op een zo humaan mogelijk wijze uit te voeren en zeker niet op een wijze zoals in deze film wordt getoond!

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief