Mensenhandel - MTV controle KMar

Gepubliceerd op: 16-4-2013

Mensensmokkel en mensenhandel in Europa nemen hand over hand toe, ondanks alle middelen die worden aangewend om deze onwettelijke activiteiten te verbannen of op zijn minst tot een minimum te Afbeelding verwijderdbeperken.

Vanwege nationale en Europese regelgeving kan de Koninklijke Marechausee, als een van de middelen om de mensenhandel en mensensmokkel in te dammen, het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) slechts in beperkte mate uitvoeren.

Dat het Mobiel Toezicht Veiligheid van de Koninklijke Marechaussee belangrijk is in het bestrijden van illegaliteit en grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensenhandel/-smokkel, moge blijken uit de veelheid van persberichten die hierover in de media verschijnt.

Het meest recente EU-rapport via de NOS over mensenhandel toont, naast het rapport van Comensha, het belang van deze controles.

Dat de cijfers verontrustend zijn is duidelijk. Het uitbreiden van de dagelijkse MTV-controles kan bijdragen tot het verminderen van mensensmokkel/-handel, het opsporen van ongewenste vreemdelingen of verstekelingen.

Bronnen : diverse

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief