Koninklijke Marechaussee - politiedienst voor de krijgsmacht

Gepubliceerd op: 29-4-2013

Afbeelding verwijderdDe Nederlandse Staat heeft een groot belang bij de integriteit en het correct functioneren van de krijgsmacht. De Koninklijke Marechaussee fungeert als politie voor alle defensieonderdelen, zoals de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.

Om die reden zijn er marechausseebrigades en –posten gevestigd bij kazernes, militaire vliegbases, de marinehavens en bij onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht in het buitenland. Daarnaast treedt de Koninklijke Marechaussee op als politie voor alle in Nederland verblijvende buitenlandse strijdkrachten en werken marechaussees bij de internationale militaire hoofdkwartieren. In 1968 bracht de toenmalig Prinses Beatrix een bezoek aan de Marechaussee tijdens de uitvoering van haar militaire politietaak.

De militaire politietaak van de Koninklijke Marechaussee heeft een tweeledig karakter. De ene keer is het marechausseeoptreden preventief en dienstverlenend, de andere keer is het repressief van aard. Preventief zijn bijvoorbeeld patrouilles, verkeersdiensten, ordemaatregelen bij oefeningen, het geven van advies en voorlichting aan commandanten en hun personeel en het escorteren van colonnes.

De repressieve taak van de Koninklijke Marechaussee is gericht op de naleving van de Wegenverkeerswet, de milieuwetgeving en de opsporing van strafbare feiten, gepleegd door militairen (ook in hun vrije tijd). Strafrechtelijke onderzoeken tegen militairen worden onder andere uitgevoerd onder het gezag van het Openbaar Ministerie in Arnhem.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief