Secretaris-generaal opent vergadering Europese gendarmeriekorpsen

Gepubliceerd op: 27-6-2013

Op 27 juni opende secretaris-generaal Erik Akerboom in Italië de zogenoemde CIMIN-meeting, een vergadering van het bestuursorgaan van samenwerkende Europese gendarmeriekorpsen.

Afbeelding verwijderdDe deelnemende landen werken samen in de European Gendarmerie Force. Nederland is dit jaar voorzitter van de CIMIN (Comité InterMInistériel de haut Niveau).

De Koninklijke Marechaussee neemt als één van de negen gendarmeriekorpsen deel aan de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR). In 2013 is Nederland voorzitter van de CIMIN, het bestuursorgaan van EUROGENDFOR. De Koninklijke Marechaussee vertegenwoordigt ons land samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Hoofddirectie Algemene Beleidszaken van Defensie. Elke lidstaat verzorgt, volgens een roulatieschema, het voorzitterschap van de CIMIN voor de duur van een jaar. In de CIMIN-meeting bespraken de generaals van de Europese gendarmeriekorpsen onder andere de voortgang van de doelen tijdens het Nederlandse voorzitterschap.

EUROGENDFOR is uniek
De CIMIN-meeting vond plaats in het Italiaanse Vicenza, dichtbij het hoofdkwartier van EUROGENDFOR. In zijn speech benadrukte de SG dat wat EUROGENDOR te bieden heeft, uniek is. Troepen van de partnerlanden die ingezet worden onder de EUROGENDFOR-vlag zijn snel inzetbaar, kunnen werken onder militair én civiel gezag en kunnen dat ook in moeilijke omstandigheden. Het is daarmee voor de internationale gemeenschap een uniek middel om veiligheid en gerechtigheid te brengen in gebieden waar het lang niet veilig is geweest.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief