Grote maritieme grenscontrole van Marechaussee, Douane, Kustwacht en Politie succesvol (video)

Gepubliceerd op: 24-7-2013

Onder regie van de Koninklijke Marechaussee, belast met grenspolitietaken heeft vandaag een multidisciplinaire maritieme grenscontrole plaatsgevonden langs de gehele kustlijn.

RV 180 luchtfotoDe doelstellingen voor de controle werden als volgt geformuleerd:

Het valideren van de huidige informatiepositie van de deelnemende eenheden m.b.t. het segment pleziervaart;

Het opbouwen en verbeteren van het informatienetwerk t.b.v. het proces van informatie gestuurd optreden op het gebied van de maritieme grensbewaking;

Het verbeteren van de coördinatie en uitwisseling van informatie over scheepsbewegingen tussen de verschillende handhaving en toezichtdiensten;

Illegale grensoverschrijding en grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan en illegale vreemdelingen te weren;

Het informeren van bemanning en passagiers van pleziervaartuigen m.b.t. tot hun verplichtingen op grond van de Vreemdelingenwetgeving / Schengen Grenscode.

Tijdens de controle, waaraan van KMar-zijde werd deelgenomen door marechaussees van district Zuid, Noord-Oost en West werd gebruik gemaakt van rijksvaartuigen, rapid intervention boats en werden voertuigen ingezet om ook op het land langs de kustlijn controles uit te voeren. De Kustwacht zette onder meer schepen en vliegtuigen in om inzichtelijk te krijgen waar controlewaardige boten zich bevonden.

Resultaten
Naast diverse signaleringen, waaronder die van een Nederlander die nog 55.000 euro schuld had openstaan leverde de actie vooral veel informatie in, die door de diverse diensten gebruikt kan worden bij toekomstige werkzaamheden.

De Marechaussee is belast met grenspolitietaken, op luchthavens, in de voormalige grensgebieden (MTV) en langs de "blauwe grens".

Kijk naar de betreffende nieuwsuitzending van SBS6 van gisteravond.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief