Rol commandant bij onderzoek veiligheid

Gepubliceerd op: 28-10-2013

De nieuwe beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie gaat 1 november in. De regel gaat over situaties waarin een zogenoemde verklaring van geen bezwaar (VGB) van een medewerker wordt geweigerd of ingetrokken. In dat geval krijgt nu onder andere de commandant een rol.

Alle militairen en een groot deel van het burgerpersoneel hebben een vertrouwensfunctie en moeten daarom beschikken over een VGB. Bij een voornemen of besluit tot intrekking  wordt de commandant van het onderdeel geïnformeerd. 

Als in het veiligheidsonderzoek andere justitiële gegevens dan zeden-, drugs-, geweldsmisdrijven en/of misdrijven met een strafmaat van 3 jaar of meer gevangenisstraf worden geconstateerd, wordt de commandant om zijn zienswijze gevraagd. In overige gevallen mag hij op eigen initiatief zijn mening geven. Dit element is nieuw en voorziet in een wens van de Tweede Kamer om de commandant vroegtijdig te informeren en te betrekken.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief