Diplomauitreiking landsambtenaren Bonaire

Gepubliceerd op: 20-11-2013

Op 18 november zijn zeventien landsambtenaren op Bonaire gediplomeerd tot Medewerker Grensbewaking/ Algemeen Opsporingsambtenaar Caribisch Nederland (AO CN). 

Naast de landsambtenaren hebben ook drie medewerkers van Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en twee medewerkers van de Douane Caribisch Nederland de opleiding succesvol afgerond. De opleiding is in januari gestart. Er werd onder meer aandacht besteed aan wet- en regelgeving, maatschappijleer, ethiek, sport, EHBO en reanimatie, gedrag, profiling, kennis van politiesystemen en documentenherkenning.

Afbeelding verwijderd

De landsambtenaren zijn nu veel breder inzetbaar dan in hun huidige functie als grensbewaker bij de (lucht-)haven. Zij gaan deel uitmaken van de nieuwe afdeling 'Grenspolitie'. De afdeling 'Mobiele Pool' en de afdeling 'Grensbewaking' worden namelijk samengevoegd tot één afdeling 'Grenspolitie'. De medewerkers zullen worden ingezet bij de grensbewaking lucht- en zeehaven, maritieme grensbewaking/patrouilles, politietaken op de luchthaven, Beveiliging Burger Luchtvaart, het Flamingoteam, of als lid van een rechercheteam.

De meeste opleidingen zijn ontwikkeld en tot stand gekomen door medewerkers van ons Opleidings- en TrainingsCentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar). 

“Door het vandaag behaalde resultaat geven we als brigade KMar Caribisch Gebied gevolg aan de richting die Commandant KMar in zijn ontwikkelagenda geeft: Grenspolitie, Bewaken en Beveiligen en (internationale) Politietaken. Ik kan u allen vandaag mededelen dat de brigade Caribisch Gebied als eerste binnen de KMar hier op Bonaire een echte afdeling 'Grenspolitie' heeft. Werkzaamheden gebaseerd op Informatiegestuurd Optreden en alles binnen één dienstrooster”, gaf brigadecommandant lkol Willy Mennen aan. 

Het KMar-draaginsigne die bij de afronding en slagen voor deze opleiding wordt gedragen wordt in januari 2014 persoonlijk door CKMar aan de landsambtenaren uitgereikt.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief