Integrale handhavingsactie op bedrijventerrein Hazeldonk

Gepubliceerd op: 5-12-2013

Op woensdag 4 december is er een integrale handhavingactie op het gebied van openbare orde en veiligheid gehouden op bedrijventerrein Hazeldonk. Bij deze actie waren de Gemeente Breda, Politie, Belastingdienst, Douane, Arbeidsinspectie, Ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie betrokken. Ook werd er nauw samengewerkt met de stad Hoogstraten en politie Noorderkempen. Het accent van de actie lag op handhaving van drugsgerelateerde criminaliteit, mensensmokkel en accijnsfraude. Bij de controles zijn enkele zaken aangetroffen waartegen is en wordt opgetreden. De actie is rustig verlopen.

Op Hazeldonk zijn circa 24 panden, 65 vrachtwagens en 45 personenauto’s gecontroleerd. In een bedrijfspand zijn drie caravans aangetroffen die illegaal werden bewoond. In een voertuig werd verboden vuurwerk aangetroffen. Hiervoor is een proces-verbaal opgemaakt. Verder was een chauffeur mogelijk zonder tewerkstellingsvergunning werkzaam voor een Nederlands bedrijf. Dit wordt nader onderzocht. Er zijn vier voertuigen met Nederlandse Afbeelding verwijderdbestuurders aangehouden die onterecht een buitenlands kenteken gebruikten. Zij krijgen nu alsnog een aanslag voor BPM en Motorrijtuigenbelasting opgelegd. Ook een ander voertuig gebruikte mogelijk onterecht een buitenlands kenteken. Dit wordt nader onderzocht. Tot slot werd een bestuurder bekeurd vanwege een overtreding van de verkeersregels.

Verder heeft de Belgische politie in samenwerking met een aantal Nederlandse collega’s op toegangswegen naar Hazeldonk in totaal 83 voertuigen gecontroleerd. Drie personen zijn geverbaliseerd vanwege alcohol- of drugsgebruik in het verkeer. In totaal werden twee voertuigen gecontroleerd met vreemdelingen aan boord, waar verder onderzoek naar wordt gedaan. Er is twee keer een proces verbaal opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs, één voor een parkeerovertreding en twee onmiddellijke inningen. Ook werd een opgevoerde bromfiets in beslag genomen. In totaal waren zo’n 125 medewerkers betrokken bij de integrale handhavingsactie.

Burgemeester Van der Velden van de Gemeente Breda: “Vandaag hebben we als overheid onze krachten gebundeld om met elkaar te werken aan een betere en veilige leef- en werkomgeving op bedrijventerrein Hazeldonk.” De integrale handhavingsactie heeft een preventieve werking die bijdraagt aan een verhoogd veiligheidsgevoel voor medewerkers en bezoekers op het bedrijventerrein. Bovendien past de intensieve samenwerking tussen Nederland en België binnen het streven om de handen ineen te slaan met partners over gemeente- en landsgrenzen heen.

Handhavingsacties
De gemeente houdt toezicht op naleving van regels om veiligheid en leefbaarheid te verbeteren en overlast zoveel mogelijk te beperken. In de gemeente Breda vinden daarom zeer regelmatig integrale toezicht- en handhavingsacties plaats. Dit zijn er een kleine 50 per jaar. Denk hierbij onder andere aan controles op illegale hennepkwekerijen, illegale werknemers, mensenhandel, strijdig gebruik, verleende vergunningen en ontheffingen, milieuregels, uitkeringsfraude, onrechtmatige bewoning, overtreding of fraude op belastingwetgeving, illegaal aftappen elektra en gas en strafrechtelijke overtredingen. Daarnaast controleert de gemeente regelmatig op kamerverhuur, horeca, smart-, grow- en headshops en belwinkels. Deze acties zijn vooral bedoeld om een betere en veilige leef- en werkomgeving te creëren in de wijken en uiteindelijk binnen hele Gemeente Breda.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief