Veiligheids- en verkeersmaatregelen tijdens nucleaire top

Gepubliceerd op: 28-1-2014

De veiligheids- en verkeersmaatregelen rond de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart 2013 leiden naar verwachting tot ernstige verkeershinder.

Afbeelding verwijderdDat is tijdens een persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid Dick Schoof meldde tevens dat er “indien nodig” de mogelijkheid bestaat dat de Koninklijke Marechaussee grenscontroles uitvoert aan de grenzen met België en Duitsland.

Inzet Koninklijke Marechaussee
Tijdens de NSS voert de Koninklijke Marechaussee haar politietaken uit op de luchthavens, bij het Catshuis en de Koninklijke Paleizen. De Bijstandseenheden van de Koninklijke Marechaussee verlenen, indien noodzakelijk, bijstand aan de Nationale Politie, ook in het hogere geweldsspectrum.

Veiligheidsmaatregelen tijdens de NSS zijn bedoeld om de NSS waardig, veilig en ongestoord te laten verlopen en de maatschappelijke continuïteit te waarborgen. Bij de veiligheidsmaatregelen wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd ringenstelsel. Ook op de plaatsen waar de Koninklijke Marechaussee haar politietaken uitvoert zoals Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, het Catshuis en Huis ten Bosch. Voor de veiligheidsmaatregelen zet de Koninklijke Marechaussee extra personeel in en er wordt samengewerkt met ketenpartners. Wat de veiligheidsmaatregelen precies inhouden, wordt niet bekend gemaakt. Het publiek kan in het kader van deze veiligheidsmaatregelen wel meer marechaussees zien dan gewoonlijk.

Lees verder... 

Bron : rijksoverheid

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief