Weekoverzicht van de Defensie-operaties (video)

Gepubliceerd op: 30-1-2014

De Koninklijke Marechaussee is op 20 januari gestart met de militaire politiezorg (MPZ) op Sint Maarten. Onlangs is er een detachement van het Korps Mariniers op Sint Maarten opgericht.

De Koninklijke Marechaussee is daarom naast haar ondersteunende taken in taakvelden als recherche, basis politiezorg, immigratie en Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) op Sint Maarten, nu ook verantwoordelijk voor de eerste opvang in MPZ.

Lees dit en meer in een overzicht van de Defensie-operaties in de week van 20 tot en met 26 januari.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief