KMar levert bijdrage aan handhavingsactie Rijsbergen

Gepubliceerd op: 31-1-2014

De Koninklijke Marechaussee heeft met een aantal leden deelgenomen een grote handhavingsactie in de gemeente Zundert. De actie richtte zich op een recreatielocatie in Rijsbergen. Leden van de mobiele eenheid en documentenexperts van de Marechaussee werden ingezet tijdens de grootschalige actie in Rijsbergen.

In samenwerking met diverse partners werden controles verricht, onder meer op het gebied van illegale permanente bewoning, uitkeringsfraude en overtredingen van de Milieuwet. 

Het recreatieterrein in Rijsbergen wordt de laatste jaren overvleugeld door de toestroom van (illegale) arbeidsmigranten, permanente bewoning door sociaal zwakkeren en personen met verbindingen naar de (georganiseerde) criminaliteit. Het park heeft een sterk aanzuigende werking die zeker ongewenst is en leidt tot Afbeelding verwijderdbestempeling als vrijplaats. Om te komen tot normalisatie worden acties zoals deze week uitgevoerd. In totaal werden gisteren ruim 400 kavels bezocht en gecontroleerd. De politie heeft acht personen aangehouden: één persoon voor DNA- onderzoek, zes personen vanwege openstaande boetes en één persoon vanwege een openstaande boete en het opgeven van een valse naam. De Belastingdienst heeft negen auto’s in beslag genomen waarvan er zes zijn afgevoerd. Verder werd er 3000 euro geïnd aan openstaande belastingschulden.

Schrijnende omstandigheden
Ook wordt onderzoek gedaan naar twintig mensen die mogelijk ten onrechte met een auto met buitenlands kenteken rijden. Daarnaast worden van zeventig mensen de toeslagen per direct stopgezet omdat de Belastingdienst het vermoeden heeft dat de toeslagen ten onrechte zijn aangevraagd. De Douane heeft 250 liter rode diesel aangetroffen waarvoor een naheffingsaanslag accijns wordt opgelegd. Verder nam de Douane een distilleertoestel in beslag. In verband met een mogelijke milieuovertreding wordt bodemonderzoek gedaan. De GGD bezocht 14 kavels op het recreatieterrein en trof daar in zes gevallen mensen onder schrijnende omstandigheden aan. Verder is een aantal verwaarloosde paarden aangetroffen, waarnaar de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit een bestuurlijk onderzoek instelt. Op sommige plaatsen op het park is sprake van een zwaar verloederde situatie wat een gevaarlijke en ongezonde woonomgeving voor mens en dier. oplevert. Ook vond de politie een vuilniszak met henneptoppen. Voorts zijn bij vijf personen de bijstandsuitkeringen stopgezet en zijn vier uitkeringen in onderzoek genomen. 

Eén overheid
De actie van gisteren vond plaats onder regie van de Taskforce Brabant Zeeland. De verschillende overheidsdiensten traden daarmee als georganiseerde overheid op tegen illegale activiteiten op de camping en zette daarbij strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale middelen in. Aan de actie op Fort Oranje vandaag namen naast de gemeente, Koninklijke Marechaussee en politie ook de Belastingdienst, GGD, Openbaar Ministerie, Milieurecherche, Sociale Verzekeringsbank, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Inspectie SZW, Waterschap, RCF Kenniscentrum Handhaving en de Regionaal Informatie en Expertisecentra (RIEC) Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant. De RIEC's hebben in de voorbereidende fase voor analyse van de situatie gezorgd, zodat de verschillende diensten op basis van concrete informatie hun acties konden uitvoeren. De KMar participeert actief in zowel de RIEC's als de Taskforce Brabant Zeeland.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief