Actie 'Schoon Schip' in havengebieden Zuid-Holland

Gepubliceerd op: 6-2-2014

De Koninklijke Marechaussee heeft tijdens een maritieme grenscontrole in de havengebieden van onder meer Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam zes mannen aangetroffen die zich onrechtmatig op een zeeschip bevonden. De zeelui waren vermoedelijk niet bevoegd werkzaamheden te verrichten aan boord van het schip en zullen dan Nederland moeten verlaten als na verder onderzoek de vermoedens juist blijken te zijn.

grensbewaking op water mrt 2012Verder troffen marechaussees onjuist ingevulde monsterboekjes van zeelui aan, ontbraken diverse certificaten die een kapitein moet hebben en werden onjuiste vaarbevoegdheidsbewijzen gevonden. Ook werden niet aangekondigde bemanningswisselingen geconstateerd en bleken een aantal arbeidscontracten verlopen.

De Koninklijke Marechaussee (Zuid-Holland) zal in samenwerking met onder meer de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid de diverse onregelmatigheden afhandelen.

Schoon Schip is een aktie die meerdere malen per jaar wordt uitgevoerd door de Brigade Zuid-Holland, waarbij tussentijdse controle worden verricht op zeevaartuigen en visserijvaartuigen, hierbij wordt extra gekeken naar de legitimiteit van de bemanning.

De Koninklijke Marechaussee is belast met maritieme grensbewaking in onder meer de Dordtse wateren.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief