Veteranenstatus voor militairen De Punt

Gepubliceerd op: 23-2-2014

Op 10 februari heeft de minister van Defensie in een brief aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer uiteengezet dat aan de militairen die hebben deelgenomen aan de beëindiging van de gijzelingsacties in 1977 de veteranenstatus wordt toegekend.

Afbeelding verwijderd
In de brief wordt gesteld dat er zorgvuldig overleg met alle betrokken partijen heeft plaatsgevonden. Wij hebben daar als bestuur SMC niets van gemerkt, ook binnen het Veteranen Platform is dit onderwerp niet in een AB aan de orde geweest. In de woelige jaren 1975-1977 zijn er wellicht wel meer acties geweest, waarbij de KMar was betrokken, die hiermee kunnen worden vergeleken. Hetzelfde geldt voor vele door de BSB door de jaren heen verrichte werkzaamheden.  De minister heeft echter voor de gijzelingsacties 1977 gekozen.

Wij raden onze achterban (zowel beroeps als dienstplichtig) aan om contact op te nemen met het Veteraneninstituut als zij op grond van het gestelde in deze eerder aangehaalde brief als veteraan geregistreerd willen worden. Voor zover ons bekend geldt nu alleen het betrokken zijn bij deze acties. Onbekend is of die betrokkenheid in afstand wel of niet wordt beperkt. Concreet: geldt dit alleen voor hen die ter plaatse zijn geweest of ook voor hen die elders deze inzet mogelijk hebben gemaakt. Op een aanvraag zal daarop zeker een antwoord volgen.

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief