Koningsdag 2014

Gepubliceerd op: 26-4-2014

De eerste Koningsdag wordt vandaag gevierd. Hoewel Koning Willem-Alexander met het aanvaarden van de troon afstand deed van zijn militaire status, blijft de hechte band tussen het Koningshuis en de krijgsmacht bestaan.

Als staatshoofd deed de Koning na bijna 28 jaar afstand van zijn actieve militaire status. Maar afstand of afscheid van de krijgsmacht neemt hij daarmee zeker niet. “Aangezien de Koning behoort tot de Nederlandse regering, kan ik geen actief dienend militair meer zijn”, zo stelde Koning vorig jaar. “Ik neem daarom ontslag, maar blijf straks als Koning mijn trots voor en verbondenheid met de Nederlandse krijgsmacht uitdragen. In woord, daad en ceremonieel.”

Afbeelding verwijderd

Als Kroonprins was Willem-Alexander militair in de rang van commandeur bij de marine, met overeenkomstige opperofficiersrang bij de andere krijgsmachtdelen. Koning Willem-Alexander behoudt wel het recht zijn uniform te dragen bij gelegenheden die hij daarvoor ceremonieel en representatief geschikt acht. “Om onze sterke band te onderstrepen, zal ik graag gebruik maken van dat recht”, zegt de Kroonprins. “Ik ben trots op onze krijgsmacht en haar militairen. Ik heb zelf ervaren en met eigen ogen gezien wat onze mannen en vrouwen doen en laten voor onze vrede en veiligheid - en die van anderen. Daar kan elke Nederlander trots op zijn. Als koning zal ik mijn waardering voor Defensie onverminderd tonen, in woord, daad en militair ceremonieel.”

De Koning der Nederlanden is dus officieel gewezen militair. De krijgsmacht kan zich echter geen betere ‘vaandeldrager’ wensen dan de Koning, constitutioneel staatshoofd in militair uniform. Wij zijn en blijven immers voorgoed aan elkaar verbonden,” stelt de Koning. “Defensie, het Huis van Oranje en de Nederlandse samenleving.”

Lees verder...  

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief