Nationale Dodenherdenking 2014

Gepubliceerd op: 27-4-2014

Op zondag 4 mei 2014 herdenkt Nederland rond 20.00 uur haar oorlogsslachtoffers. Op de Dam in Amsterdam zullen Z.M. de Koning en H.M. de Koningin, alsmede vele andere autoriteiten, samen één zijn met de bevolking.

Afbeelding verwijderdWe herdenken allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Vanaf de Nieuwe Kerk, waarin vooraf de herdenkingsbijeenkomst heeft plaats gevonden die is bijgewoond door twee Korea-veteranen Koninklijke Marechaussee (KMar), staan naast een detachement Koninklijke Marechaussee (KMar) ook veteranen opgesteld onder wie een viertal KMar-veteranen van de Stichting Marechaussee Contact (SMC), alsmede twee KMar-veteranen via het Veteraneninstituut.

SMC is dit jaar uitgenodigd de nationale krans voor de omgekomen militairen en koopvaardijpersoneel te leggen samen met een vertegenwoordiger van de Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten (VOPET).

Elk jaar worden twee andere veteranenverbanden verzocht dit te willen vervullen. De SMC-voorzitter afdeling veteranen, tevens bestuurslid van het Veteranen Platform, zal hieraan invulling geven. 

Commandant KMar zal samen met de Commandant der Strijdkrachten en zijn collegae Operationele Commandanten eveneens een krans leggen. 

SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief