Kabinet gaat mobiel vreemdelingentoezicht intensiveren

Gepubliceerd op: 24-5-2014

Het mobiel vreemdelingentoezicht wordt uitgebreid om effectiever te kunnen optreden tegen mensensmokkel en illegaal verblijf na grensoverschrijding. Zo komt er ruimer toezicht op treinen omdat de huidige regels in de praktijk onvoldoende mogelijkheden bieden om flexibel te werken. Straks kunnen meer treinen en meer coupés worden gecontroleerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met deze aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Afbeelding verwijderdEffectiever optreden wordt ook mogelijk als er grote aantallen illegalen Nederland binnenkomen of als er concrete aanwijzingen zijn dat dit op korte termijn kan worden verwacht. In dit soort situaties kan  de Koninklijke marechaussee (KMar) tijdelijk meer gaan controleren op wegen, vaarwegen en vliegroutes. 

Er zijn aanwijzingen dat er bij de huidige instroom van Eritrese asielzoekers sprake is van georganiseerde mensensmokkel. Hierbij wordt  aantoonbaar gebruik gemaakt van internationale treinen richting Nederland. Door de controlemogelijkheden uit te breiden, kan de KMar hier beter tegen optreden. Vreemdelingen houden immers rekening met de controles door zich verspreid in de trein op te houden of zich tijdens de controles te verplaatsen.

Om meer zicht te krijgen op de verhoogde migratiestroom en om georganiseerde mensensmokkel op te sporen, werken KMar, OM, NP, IND en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel intensief samen. De uitbreiding van het mobiel vreemdelingtoezicht is er vooral op gericht deze opsporingsactiviteiten te ondersteunen. Het kabinet streeft ernaar de aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 per 1 juli 2014 in werking te laten treden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. Het advies wordt gelijktijdig met de bekendmaking van het besluit openbaar gemaakt.

Bron : rijksoverheid.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief