Reconstructie gebeurtenissen op 14 en 15 augustus 2004 in Irak

Gepubliceerd op: 5-7-2014

Jaarlijks wordt op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn Jeroen Severs herdacht die bij een ernstig schietincident nabij Ar Rumaythah in Irak dodelijk werd getroffen. Zie ook ons artikel elders op deze website.

In een reconstructie van gebeurtenissen schrijft luitenant-generaal b.d. C.J.M. de Veer in de inleiding van zijn rapportage van november 2004 :

"In de nacht van 14 op 15 augustus 2004 heeft zich in het verantwoordelijkheidsgebied van het Nederlandse bataljon in Irak een ernstig incident voorgedaan. Een eenheid van de Koninklijke marechaussee is na afloop van een onderzoek SFIRin het centrum van de stad Ar Rumaythah beschoten. Daarbij is een lid van die eenheid dodelijk getroffen. Eenheden van de nabijgelegen B compagnie van het Nederlandse bataljon hebben een hulpoperatie uitgevoerd, waarbij ook zij zijn aangevallen en beschoten. In totaal zijn bij het incident zes Nederlandse militairen gewond geraakt".

"De aard en de ernst van het incident waren voor de commandant van het Nederlandse bataljon aanleiding de gebeurtenissen te laten onderzoeken. Hij heeft daarbij om assistentie uit Nederland gevraagd. Nadat in overleg met het Openbaar Ministerie was vastgesteld dat er geen aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek, hebben twee onderzoekers van de Koninklijke marechaussee het uitzendgebied bezocht om de gang van zaken vast te leggen. Over hun precieze onderzoeksopdracht heeft enige tijd onduidelijkheid bestaan, maar dat heeft de beide marechaussees er niet van weerhouden in korte tijd een rapport te schrijven waarin de nodige nieuwe informatie is verwerkt. Zij hebben begin september een rapport uitgebracht dat korte tijd later door de Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee aan de chef Defensiestaf is aangeboden".

Generaal de Veer beschrijft in hoofdstuk 3 van het rapport de gebeurtenissen in de nacht van 14 op 15 augustus waarbij Jeroen Severs om het leven kwam. Het door hem geschreven document geeft veel duidelijkheid over de omstandigheden waaronder de leden van de Koninklijke Marechaussee moesten opereren.

De volledige inhoud van het rapport kunt u hier lezen alsmede bijbehorende plattegronden.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief