KMar-ogen bewaken Europese buitengrenzen (video)

Gepubliceerd op: 25-9-2014

Luchtwaarnemers van de Marechaussee zijn de hele maand september voor het Europees agentschap Frontex gestationeerd op het Italiaanse eiland Pantelleria. Voor de operatie Joint Operation Hermes 2014, die de KMar voor Nederland leidt, brengen zij de migratiestroom vanuit Noord-Afrika in kaart. KMarMagazine sprak met hoofd Voorlichting Frontex Izabella Cooper over de operatie, de Nederlandse inzet en de tot nu toe behaalde resultaten.

frontex luchtwaarneming sep14

“We zijn erg tevreden met de Nederlandse inbreng. Hun expertise en professionaliteit bieden een belangrijke toegevoegde waarde aan onze Europese operaties”, zegt Cooper. Het is de vierde keer dat Nederland een bijdrage levert aan de operaties van Frontex. De luchtwaarnemers van de KMar vallen onder een Nederlandse kustwachteenheid en opereren voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het team voert dagelijks patrouillevluchten uit om de migratiestroom in kaart te brengen. “Door de ongeregeldheden in Libië merken we dat er steeds meer mensen richting Europa komen. Het is daarom belangrijk dat we voldoende ogen en oren hebben boven dat Middellandse zeegebied.”  

Lees dit en meer in KMarmagazine 2014/07 

Bron : KMarmagazine

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief