Covenant aanpak identiteistfraude

Gepubliceerd op: 27-9-2014

De 81 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie in Oost-Nederland hebben samen met de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de RDW een samenwerkingsconvenant opgesteld over de aanpak van identiteitsfraude.

De deelnemende partijen slaan de handen ineen om identiteitsfraude in Oost-Nederland te voorkomen en te bestrijden. Baliemedewerkers van gemeenten worden door de Koninklijke Marechaussee intensief getraind op het herkennen van fraude, aangifte van fraude wordt vereenvoudigd en politie en Openbaar Ministerie zetten zich in om fraudeurs sneller aan te houden en te bestraffen. Ook maken de partijen afspraken over de uitwisseling van gegevens en is er een regionaal centrum opgericht dat onder de naam Koninklijke Marechaussee ID-desk Zwolle documentenexpertise ter beschikking stelt aan de samenwerkingspartners. 

Afbeelding verwijderdIdentiteitsfraude is het opzettelijk gebruiken van gestolen of vervalste identiteitspapieren. De naam en identiteit van een ander wordt misbruikt om strafbare feiten te plegen. Zowel burgers, bedrijven als overheidsinstanties kunnen het slachtoffer worden van identiteitsfraude. Gedupeerden krijgen vaak te maken met langdurige procedures bij banken, creditcardmaatschappijen en incassobureau’s. 

Aanpak belangrijk
De aanpak van ID-fraude bij gemeenten is belangrijk. Daar wordt namelijk de basisregistratie (BRP) bijgehouden en worden paspoorten en burgerservicenummers verstrekt. Als bij de gemeenten ID-fraude niet wordt ontdekt dan heeft dat grote gevolgen voor de ruim 600 Nederlandse instanties die deze gegevens gebruiken voor het toekennen van diverse voorzieningen, zoals bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen en zorg.

Volgens Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede, spelen de partijen met de nauwe samenwerking in op de veranderende maatschappij: “Door opleiding en voorlichting van gemeentemedewerkers willen we de parate kennis over documentcontrole en -fraude vergroten. Ook willen we binnen de regio een kenniscentrum vormen op het gebied van identiteitsfraude.”

Door intensief samen te werken willen gemeenten, politie, marechaussee, OM, IND en RDW gedupeerden van identiteitsfraude beter van dienst zijn. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Identiteitsfraude, waaraan alle ondertekenende instanties zich verbinden. Een privacyprotocol en concrete werkinstructies maken deel uit van dit convenant.

Bron : KMar

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief